Alternatiivsed kauplemise susteemid sek. ALTERNATIIVSE KAUPLEMISSüSTEEMI (ATS) MääRATLUS - INVESTEERIMINE -

Saa teada siit! Alternatiivsetest kauplemissüsteemidest on saanud populaarsed kauplemiskohad. Kas alternatiivsed kauplemissüsteemid võivad loetleda binaarseid optsioone Blokeerisime bitcoini kauplemiskoha kasumipõhised virtuaalsete valuutade kuritarvitamised danny yuxing huang Platvormil on rohkem kui tõelist eksperti, kes on valmis andma signaale tohutu kauplemisajaloo ja võidumäärade kohta.

Alternatiivsed kauplemise susteemid sek

Alternatiivne kauplemissüsteem ATS on selline, mida börsina ei reguleerita, kuid mis on koht, kus see sobib abonentide ostu-müügi korraldustega. Alternatiivse kauplemissüsteemi ATS alused ATS moodustab suure osa likviidsusest, mis leitakse kogu maailmas avalikult kaubeldavates emissioonides. Neid tuntakse Euroopas mitmepoolsete kauplemisrajatistena, elektrooniliste sidevõrkude ECNristvõrkude ja kõnevõrkude kaudu. Enamik ATS-e registreeritakse vahendajatena, mitte börsidena ja keskendutakse tehingute jaoks vastaspoolte leidmisele.

Alternatiivsed kauplemise susteemid sek

Erinevalt mõnedest riiklikest börsidest ei kehtesta ATS abonentide käitumist ega distsiplineerivaid abonente reguleerivaid eeskirju, välja arvatud nende kauplemisest väljajätmine. Need on olulised alternatiivsete vahendite pakkumisel likviidsuse saamiseks.

Alternatiivsed kauplemise susteemid sek

Institutsionaalsed investorid võivad kasutada ATS-i tehingute vastaspoolte leidmiseks, selle asemel et Alternatiivsed kauplemise susteemid sek suurte aktsiatega riiklikel börsidel.

Nende toimingute eesmärk on varjata kauplemist avalikkuse eest, kuna ATS-i tehinguid ei kajastata riikide vahetustehingute raamatutes. ATS-i kasutamise eelis selliste korralduste täitmisel on see, et see vähendab doominoefekti, mis suurtel tehingutel võib olla omakapitali hinnale.

SEC vorm ATS-R

Näiteks võib riskifond, mis on huvitatud omakapitali suure positsiooni loomisest, kasutada ATS-i, et takistada teistel investoritel ette osta. Nendel eesmärkidel kasutatavat ATS-i võib nimetada tumedateks kogumiteks.

Alternatiivsed kauplemise susteemid sek

Alternatiivsetest kauplemissüsteemidest on saanud populaarsed kauplemiskohad. See arv tähendas enam kui neli korda suuremat kasvu kui Väärtpaberi- ja börsikomisjon SEC peab heaks kiitma alternatiivsed kauplemissüsteemid. Viimastel aastatel on seadusandjad tõhustanud alternatiivsete kauplemissüsteemide vastu suunatud rikkumisi, näiteks kauplemine klientide tellimuste voogude vastu või klientide konfidentsiaalse kauplemisteabe kasutamine.

Key Takeaways Alternatiivsed kauplemissüsteemid on kohad suurte ostu-müügi tehingute sobitamiseks.

Binaarsed võimalused koos alpari maakleriga. Alpari demokonto

Vahetustena neid ei reguleerita. ATS vastab föderaalse väärtpaberiseaduse kohasele börsi määratlusele, kuid seda ei pea registreerima riikliku väärtpaberibörsina, kui ATS toimib börsiseaduse reegli 3a alapunktis a sätestatud erandi alusel.

ATS-i reeglite järgimiseks peab ATS registreerima vahendaja-edasimüüja ja esitama enne tegevuse alustamist komisjonile vormi ATS-i kohta esialgse toimingu aruande.

ATS peab vormistama ATS-i muudatused, et teatada kõigist muudatustest oma tegevuses, ja esitama vormi ATS-le tegevuse lõpetamise aruande, kui see sulgub. Need nõuded hõlmavad kohustuslikku aruandlust raamatute ja dokumentide kohta. Viimasel ajal on tehtud samme ATSi läbipaistvamaks muutmiseks.

Alternatiivsed kauplemise susteemid sek

Muu hulgas hõlmab see üksikasjalike avalike andmete esitamist, et teavitada üldsust võimalikest huvide konfliktidest ja teabe lekke ohtudest.

Samuti peavad nad Alternatiivsed kauplemise susteemid sek kirjalikke kaitsemeetmeid ja -menetlusi, et kaitsta abonentide kauplemisteavet.

Sweden Banknote 100 Kronor