Naited kontsentrilise mitmekesistamise strateegia, Mitmekesiste kasvustrateegiate peamised tüübid

Need toimuvad ka siis, kui ettevõttel on võimalus efektiivsemalt kasutada tema käsutuses olevat potentsiaali, hõivates uusi atraktiivsemaid turunišše. Odavamate kaupade strateegia. Kasu: · Tarbijad omandavad brändi lojaalsust, nende tundlikkus vähendatakse hinnaga; · Kliendi lojaalsus ja toote unikaalsus luua suure sisendturu tõkked; · Kõrge kasum hõlbustab suhteid tarnijatega. Toote edendamise strateegia Eristage kaks peamist müügiedendusstrateegiat: Venitamise edendamine Tagab nõudluse stimuleeriva nõudluse tootja turul sõltumatult ilma turustajate abita. Sel juhul on mitmekesistamine seotud sarnasele tarbijaskonnale mõeldud tootevaliku laiendamisega. Sellised organisatsioonid on valdkonna juhid hinnapoliitika Arendada uusi tooteid, mitmesuguste jaotussüsteemide kasutamist, turunduskulude optimeerimist.

Tööstusharu atraktiivsuse test. Mitmekesistamiseks valitud tööstusharud peavad olema struktuurilt atraktiivsed või saama selliseks. Sisselogimise kulude test. Uue lavastuse korraldamise kulud ei tohiks kogu tulevast kasumit ära kasutada. Heaolu saavutamise test. Kas uus äriüksus peab saavutama konkurentsieelise oma suhetes korporatsiooniga või korporatsioon suhte kaudu äriüksusega.

Mitmekesistamisstrateegia rakendusalad Vaatleme mitmekesistamisstrateegia rakendusalasid.

Mitmekesistamise strateegiad on üks levinumaid äriarenduse strateegiaid. Neid strateegiaid rakendatakse siis, kui ettevõte ei saa enam sellel turul antud tootega selles valdkonnas areneda. Sõnastatud on peamised tegurid, mis määravad mitmekesise kasvustrateegia valiku:?

Teata kirjast

Mitmekesiste kasvustrateegiate tüübid Majandustegevuse mitmekesistamise tüübid võib liigitada kahte suunda: investeerimisportfelli mitmekesistamine ja ärivaldkondade tegevusalade ja tootmise mitmekesistamine. Selles artiklis käsitletakse tegevuste ja tootmise mitmekesistamist. Vikhansky nimetas järgmisi mitmekesise kasvu peamisi strateegiaid: 2 tsentraliseeritud mitmekesistamise strateegia; 3 horisontaalne mitmekesistamise strateegia; konglomeraadi mitmekesistamise strateegia.

Soitina-Kutishcheva Yu. Klassifikatsioon on selgelt näidatud joonisel 1. Joonis 1 - mitmekesistamise tüüpide klassifikatsioon Esile tõstetakse järgmist tüüpi mitmekesistamist selle suunas: Vertikaalne mitmekesistamine. See näeb ette uute toodete väljatöötamise, mille tootmiseks kasutatakse traditsioonilisi tooteid toorainena või pooltoodetena, või selliste toodete tootmist, mis on tooraine või pooltooted, traditsiooniliste toodete valmistamise komponendid.

Seda tüüpi mitmekesistamist seostatakse tehnoloogiliste ahelate loomisega "toorainete kaevandamine ja töötlemine - vahetoote tootmine - kõrge tarbijaomadustega toote tootmine - müük" nii täies mahus kui ka lühendatud versioonis, millel puuduvad lingid; Horisontaalne mitmekesistamine. Sel juhul luuakse ettevõtte põhiprofiili raames uus toode olemasolevate või uute tehnoloogiate alusel ning laiendatakse toodete müügikanalit; konglomeraadi mitmekesistamine.

Sel juhul toimub ettevõtte kasv selliste toodete tootmise arvelt, mis pole täielikult seotud tema traditsiooniliste toodetega; ristdiversifikatsioon. See avaldub horisontaalse ja vertikaalse mitmekesistamise kombinatsioonis; mitmekesine mitmekesistamine. See avaldub horisontaalse, vertikaalse ja konglomeraatliku mitmekesistamise kombinatsioonis. Tööstusharude kaupa soovitame esile Naited kontsentrilise mitmekesistamise strateegia järgmist:?

Thompson, Jr. Strickland eristab järgmist tüüpi mitmekesistamisstrateegiaid: 1.

Mis on ettevõtte turundusstrateegia

Tsentreeritud kontsentrilise mitmekesistamise strateegia põhineb olemasolevas äritegevuses sisalduvate uute toodete tootmiseks täiendavate võimaluste otsimisel ja kasutamisel. See tähendab, et olemasolev tootmine jääb äri keskmesse ja uus tuleneb võimalustest, mis sisalduvad valitsetaval turul, kasutatavas tehnoloogias või muudes ettevõtte tugevustes.

Sellisteks võimalusteks võivad olla näiteks kasutatava spetsiaalse jaotussüsteemi Naited kontsentrilise mitmekesistamise strateegia 2.

Horisontaalne mitmekesistamisstrateegia, mis keskendub traditsioonilisele tarbijale. Sel juhul luuakse uus toode, mis nõuab uusi tehnoloogiaid, mis on keskendunud põhitoote tarbijale. Vertikaalne mitmekesistamisstrateegia uute toodete väljatöötamine, traditsiooniliste toodete kasutamine toorainena või pooltoodetena või selliste toodete tootmine, mis on traditsiooniliste toodete valmistamisel Naited kontsentrilise mitmekesistamise strateegia, pooltooted või komponendid.

Seda mitmekesistamise tüüpi ei eristata alati. Konglomeraadi või külgmise mitmekesistamise strateegia. Sel juhul toimub ettevõtte kasv selliste toodete tootmise kaudu, mis ei ole täielikult seotud ettevõtte traditsiooniliste toodetega. Võttes arvesse maailmamajanduse tänapäevast üleilmastumist, peetakse loomulikuks organisatsiooni mitmekesistamist nii ühe riigi piires kui ka väljaspool, mis kajastub mitmekesistamise liikide valimisel riikide kaupa.

Kõigi mitmekesistamise valdkondade ühised eesmärgid on: võime konsolideerida investeerimisressursse; väliskeskkonna ebakindluse ohtude vähendamine; sotsiaalse ja majandusliku stabiilsuse, ellujäämise, kriiside ennetamise, piirkondlike valdkondlike komplekside säilitamise püüdlus; igat tüüpi ressursside täielikumat kasutamist; sünergilise efekti saavutamine turupotentsiaali kasvu tõttu; tehingukulude vähendamine; juhtide isiklikud motiivid; ettevõtluspildi parandamine.

Vertikaalse mitmekesistamise jaoks tüüpilised eesmärgid: tooraineallikate konsolideerimine; soov saada strateegilisi eeliseid müügis või tarnimises, saavutada suhete stabiilsus ja järjepidevus; toodete müümata jätmise ja tooraine tarnimata jätmise riskide vähendamine; käibekapitali vajaduse vähendamine; ainulaadsete tehnoloogiliste komplekside säilitamine.

Horisontaalse mitmekesistamise jaoks tüüpilised eesmärgid: kaitse konkurentsi eest, turuosa suurendamine, toodete väljatöötamise, tootmise ja reklaamimise kulude vähendamine; võime minna üle nõudlikule tootele; täiendavate ressursside kombinatsioon, põhivara ülejäägi kasutamine; tootmissüsteemide koormuse suurendamine; toorainete, materjalide, tehnoloogiate kasutamise alternatiivsed võimalused.

Konglomeraadi mitmekesistamisele iseloomulikud eesmärgid: võime minna üle nõudlusele vastavaks kaubaks; käibekapitali vajaduse vähendamise võimalus, üleminek sisearveldusele; toorainete, materjalide, tehnoloogiate kasutamise alternatiivsed võimalused.

Seega võime pärast ülalnimetatud autorite töö analüüsimist järeldada, et mitmekesistamisstrateegiate klassifikatsioonis on enamik autoreid sarnased. Peamiselt on olemas horisontaalsed, vertikaalsed ja konglomeratiivsed mitmekesistamise strateegiad.

Mõned autorid lisavad klassifikatsiooni segatud, rist- kontsentrilise eristamise. Samuti kaalutakse mitmekesistamist, sõltuvalt majandusharust ja riigist. Mitmekesise majanduskasvu peamised strateegiad on järgmised: tsentraliseeritud mitmekesistamise strateegia põhineb täiendavate võimaluste otsimisel ja kasutamisel olemasolevatesse ettevõtetesse kuuluvate uute toodete tootmiseks. See tähendab, et olemasolev tootmine jääb äri keskmesse ja uus tekib nende võimaluste põhjal, mis sisalduvad arenenud turul, kasutatavas tehnoloogias või ettevõtte toimimise muudes tugevuses.

Sellised võimalused võivad olla näiteks kasutatava spetsiaalse jaotussüsteemi võimalused. Selle strateegiaga peaks ettevõte keskenduma selliste tehnoloogiliselt sõltumatute toodete tootmisele, mis kasutaksid ettevõtte olemasolevaid võimalusi näiteks tarne valdkonnas.

Naited kontsentrilise mitmekesistamise strateegia Angel Vahendusmaakleritasud valikute jaoks

Kuna uus toode peaks keskenduma põhitoodete tarbijale, peaks see oma omaduste osas olema samaaegselt juba toodetud tootega.

Selle strateegia rakendamise oluliseks Naited kontsentrilise mitmekesistamise strateegia on ettevõtte eelhinnang oma pädevusele uue toote tootmisel. See on üks keerulisemaid arengustrateegiaid, kuna selle edukas rakendamine sõltub paljudest teguritest, eriti olemasoleva personali ja eriti juhtide kompetentsist, hooajalisusest turu elus, vajalike rahasummade olemasolust jne. Selle tulemusel võime järeldada, et tegelikkuses saab ettevõte rakendada samaaegselt mitmeid strateegiaid.

See on eriti tavaline paljude tööstusettevõtete puhul. Samuti võib ettevõte strateegiate rakendamisel läbi viia teatud järjestuse. Sellistel juhtudel järgib ettevõte väidetavalt kombineeritud strateegiat. Mitmekesistamine võib olla kontsentriline ja konglomeraatne: Kontsentriline mitmekesistamine toimub siis, kui majandus üksus omandab teise majandus üksuse, mis toodab olemasolevatega sarnaseid tooteid.

Ettevõtted, kes soovivad teha kontsentrilist mitmekesistamist väliselt, otsivad organisatsioone, kes on turu, tehnoloogia ja ressursivajaduste osas sellega tihedalt seotud. Kui seadistate kõikide piirkondade toodete hinnad, siis on teie strateegia Ühe hinna strateegia. Wake-up hinna strateegia Seda kasutatakse, kui te ei soovi kaupu kauba transportida oma kulul tarbijale müügipunktid. Sellisel juhul võtab tarbija tarnimise kulud.

Baaspunkti hindta eeldab teatud punkti fikseerimist, millest arvutatakse veokulud, olenemata tegeliku lähtekoha kohta. Laevakulude maksetrateegia TootjaÜtleb enda eest. Tootja ei sisalda kaupade tarnimise kulusid. Müügi stimuleerimise diferentseerimisstrateegia. See sobib teile, kui toode on elutsükli küpsuse etapis.

Strateegiline turundusplaneerimise etappide missioon. Strateegiline planeerimine

Siin saate valida mõned strateegiad. Strateegia "Hinnad-sööt". Kui teie valikul on piisav kogus kaupu, saate rakendada see strateegia.

Selle eesmärk on kehtestada hinnad palju madalamad kui ühe toote turul. Naited kontsentrilise mitmekesistamise strateegia kauba pakutakse keskmise hinna või hinna keskmise hinnaga. Strateegia sobib eriti jaemüügi kauplustes. Eriürituse hindade strateegia - Kampaaniad, allahindlused, Kingitused. Me ei lõpeta siin. Ütleme lihtsalt, et kaupade õigeaegse tasumise jaoks on allahindlusi sularahas hulgimüükallahindlused mahu allahindluse edasimüüjatele, hooajalistele allahindlustele kui müüte hooajaline kirje "nr hooajal", peate stimuleerima müüki.

Toote jaotusstrateegia Jaotusstrateegia osana on vaja kindlaks määrata jaoskaate liik ja jaotuskanali intensiivsus. Joonistame selle kõike korras.

Jaotuskanali tüüp Kolm tüüpi turustuskanaleid eristatakse: Otsekanal - kaupade liikumine ilma vahendajateta. Kasutatakse siis, kui ettevõte pakub kõrgtehnoloogia või eksklusiivseid tooteid väikese segmendiga. Lühike kanal Jaemüügi kaupmehe osalusel. Sellisel juhul ilmub vahendaja, mis müüb teie kaupu lõpptarbijale. Sobivad väikeettevõtted. Pikk kanal Hulgimüüja hulgimüüjate ja jaemüüjate osalemine. Kui teil on suur tootmismaht, annab see kanal teile piisava arvu turustusvõimalusi.

Jaotuskanali intensiivsus Tujakanali intensiivsus sõltub toote ja tootmise mahust.

Tootmise mitmekesistamise puudused

Jaotusliigist on kolme liiki: Intensiivne jaotus. Kui teil on suur tootmine ja pakkuda masstoodet, siis see strateegia on teie jaoks. See hõlmab maksimaalset turustusvõimalusi. Valikuline jaotus. Ettevõtjate valik jaemüügil mis tahes märk. Sobivad need, kes pakuvad lisatasu, konkreetset toodet. Eksklusiivne jaotus.

Mitmekesiste kasvu strateegiate peamised liigid

Kaupmehi hoolikas valik või toodete sõltumatu jaotus. Kui pakute eksklusiivset või kõrgtehnoloogilist toodet, peaksite selle tüübi valima.

Assortiste rühmade loomine on näide Valige üks vastus. Selle valdkonna metoodiliste lähenemisviiside Genesis näitab, et portfelli lähenemisviis andis viis ressursside lähenemisviisile, mis on põhimõtteliselt muutnud konkurentsieelise allika otsimise prioriteeti. Kui varem otsisid mitmekesistamise põhjused ja allikad välises konkurentsikeskkonnas, siis kaasaegsetes tingimustes muutub konkurentsieelise allikas peamised pädevused, mida tööstuslik ettevõte on.

Olles neid elemente käsitlenud, saame toote jaotusstrateegia, mis lisatakse ettevõtte üldisele turundusstrateegiale. Toote edendamise strateegia Eristage kaks peamist müügiedendusstrateegiat: Venitamise edendamine Tagab nõudluse stimuleeriva nõudluse tootja turul sõltumatult ilma turustajate abita.

Sellisel juhul peab tarbija ise oma kaubalt turustajatelt küsima. Seda saab teha täiustatud tööriistade abil reklaam, pr, müügi stimuleerimine, isiklik müük, otseturundus.

  • Põhiline strateegiline eesmärk Selliste ettevõtete kasv - püüdmine ekstra tükid Turg teiste ettevõtete säilitamise tõttu.
  • Kauplemine perversioni strateegiaga
  • Strateegiate klassifitseerimise lihtsustav tegur on see, et enamik strateegiaid ei saa ühe märgi järgi üheselt määratleda.
  • Paev kauplejate elus voimaluste elus
  • Üldine strateegiline mudel Porter Peab 2 põhilisi turundusplaneerimise kontseptsioone ja alternatiive igale neist: sihtturu valik ja strateegiline eelis unikaalsus või hind.

Sellisel juhul on edutamise strateegias vaja registreerida kõik kasutatavad vahendid ja nende kasutamise ajastus; Edendamine. Sellisel juhul peate turustajate müüma oma kauba just turustajate jaoks. Teie toote reklaamimiseks peate "seda tegema". Seda saab teha müügiesindajate allahindluste abil. Esmapilgul tundub turundusstrateegia valik väga aeganõudev ja pikaajaline protsess. Kuid pärast kõigi kirjeldatud etappide läbimist turundusstrateegia määramise kohta iga strateegilise püramiidi taseme jaoks aru saate, et see ei ole nii raske.

Anname teile eeskuju meie sõnade tõestamiseks. Turundusstrateegia näide 9. Üldise turunduseelarve arvutamine. Me kordame veel kord, seal on ainult ligikaudsed arvud.

Turundusstrateegia analüüs.

Mis on tootmise mitmekesistamine

See kõik on meie turundusstrateegia valmis. Seda saab kujundada mis tahes suunas. Peamine asi on see, et eelnevalt läbimõeldud meetmed aitavad kaasa ressursside kõige tõhusamale kasutamisele ja selle eesmärgi saavutamiseni. Turundusstrateegia osas on see üks ettevõtte ühise strateegia komponente. Samal ajal sisaldab see nende meetodite kirjeldust, mida tuleks ettevõttele kohaldada, et suurendada kasumit müügist pikemas perspektiivis.

Väärib märkimist, et turundusstrateegia pakub kasutajatele, kes ei ole konkreetseid meetmeid. Vahepealsete süsteemide väljatöötamise kulud ei ole alati põhjendatud ettevõtte kasvu protsessis, mis on moodustatud põhisüsteemide suurema integratsiooniga. Teisisõnu räägime kogu organisatsiooni kontrollitavusest, kõigi kontrollitasandite optimaalsest koostoimetest, mis algavad baastasemest ja lõpeb sekundaarsete vahepealsete süsteemidega.

Naited kontsentrilise mitmekesistamise strateegia Raha haldamise kauplemise susteem

Põhisüsteemide arvu suurenemisega suureneb nende integratsiooni aste võrreldes vahepealsete süsteemide hierarhia. Traditsiooniline seisukoht kujutab endast organisatsiooni konfiguratsiooni isegi hierarhia või kontrollitasemete arvuna.

Tegelikult ei saa organisatsiooni kaalumist piirata ainult hierarhiliste ühenduste poolt, on ka teisi koordineerimis- ja integratsiooni organisatsiooni mehhanisme, sealhulgas horisontaalset ja hajumist. Integratsioon ja koordineerimine võimaldavad ületada lõhe praeguse ja tuleviku vahelisi vahe välissuhete väljatöötamisel, mis mõjutavad ettevõtte suurust. Integratsiooniühenduste struktuuris hõlmab ettevõte oma kasvu suuruse optimeerimist teiste kriteeriumide alusel, mitte vabaturu tingimustel.

Tulevase olukorra ebakindlus muudab struktuuri keerulisemaks ja suurendab seeläbi nende tingimuste Naited kontsentrilise mitmekesistamise strateegia tegutseva ettevõtte suurust.

Ettevõte ei hõlma ühistu võlakirjadel ei ole alati võime kiiresti muuta, vaatamata soodsale konjunktuurile. Alaline ebakindlus tegur kitsendab kasvuvahemikku, mis selles olukorras on alati seotud struktuuri täiendava tüsistusega.

Integratsiooni süsteemis lihtsustatakse ettevõtte struktuuri, mis muudab edasise majanduskasvu protsessi suhteliselt lihtsaks ja rangelt määratletud, muutuste vahemiku muutmiseks optimaalne suurus Suureneb. Integratsiooni interaktsiooni ettevõtte teiste ühe profiiliga ja aastatuhandete ettevõtetega mõjutab selle suuruse optimeerimine käesoleva koostoime raames.

Sel juhul integratsioon ei toimi erakordselt välise optimeerimise tegur, see tähendab muutusi sisemine struktuur Ettevõtted, vabastamise universaalsus Naited kontsentrilise mitmekesistamise strateegia vastupidi, ühe või teise spetsialiseerumise tugevdamine. Vertikaalse mitmekesise kasvu või kombinatsiooni tingimustes määratakse ettevõtte optimaalne suurus spetsialiseerumise kriteerium kogu integreeritud süsteemi raames.

Seega muudab integratsioon optimaalse suuruse parameetrid, võimaldab seda uue funktsionaalse orientatsiooni alusel suurendada. Sellisel juhul peaks optimaalne suurus tagama väliste hangete ja lisandväärtuse suhe.

Pärast klassikalise lähenemisviisi määramisel ettevõtte optimaalse suuruse määramisel iga integreeritud süsteemi jaoks on iga elemendi suuruse optimeerimiseks üks kriteerium iga üksiku ettevõtte suuruse optimeerimine. Kõigil ettevõtetel peaks olema ligikaudu võrdne kasumlikkus ja võrdse suhte väliste hangete ja lisandväärtusega. Siin räägime süsteemi standardimisest ja sellest tulenevalt peamiste tootmislinkide suuruse optimeerimise kriteeriumidest.

Horisontaalse mitmekesise majanduskasvu osas on sama tüüpi tooteid tootvate ettevõtete ühendamine, peamine asi suurendada turuosa turul.

Seega optimaalne skaala loetakse üks, mis tagab maksimaalse vabanemise summa. Kui me kaalume fusiooni või imendumise horisontaalse integreerimise meetodit, siis on ühinemise ettevõtte partneri optimaalne suurus erinev ja väiksem ettevõte on eelistatav. Äritegevuse struktuuris sisalduva ettevõtte optimaalset suurust tuleks hinnata investeerimispotentsiaali põhjal investeerimispotentsiaali põhjal.

Ühest küljest võetakse arvesse äristruktuuri finantsvõimet ja teiselt poolt - konkreetse ettevõtte eeldatavat tulu oma majanduskasvu protsessis optimaalse suurusega. Ettevõtlusstruktuuris sisalduvate keskmise suurusega ja suurte suuruste ettevõtete kombinatsiooni on vaja arvesse võtta. Äritegevuse moodustamise igas etapis esitatakse selle strateegia põhjal erinevaid nõudeid erinevate ettevõtete optimaalse suurusega ettevõtete optimaalse suurusega.

Naited kontsentrilise mitmekesistamise strateegia Bitmexi kaubanduse signaalid telegrammi

Kuna praktika saamise kodumaiste ja välismaiste äri struktuuride näitab, kui esimeses etapis suured tootjad ja suured pangad on seotud, siis järgmisel etapil meelitab tuum keskmise ja väiksemate ettevõtete joonis 2. Integreeritud struktuuris sisalduva ettevõtte optimaalne suurus sõltub mitte ainult muutumise etapil, vaid ka ärigrupi struktuurist.

Võrgustruktuur hõlmab ettevõtete suuruse lähedal kombineerimist, mida seletavad võrgu koostoime spetsiifikadega. Vektori struktuuris määratakse kombineeritud tööstusharude mõõtmed organisatsiooni ühilduvuse järgi peafirmaga täiendavuse põhimõttel. Informatsiooni väljatöötamine raskendab ettevõtte optimaalse suuruse määratlust, sest see hägustab Naited kontsentrilise mitmekesistamise strateegia ja tarbija vahelist piiri, samuti integratsioonisüsteemi peamiste tootjate ja tarnijate vahel.

Väikese ja suure tootmise alamvoolukiiruse suhete arendamisega võib optimaalse suuruse pidada peamiseks ja vabatahtlikuks. Peamine suurus eeldab peamise tootmise piirid, täiendavaid - allhanketaseme piiride piirid väikeste ja keskmise suurusega tootmisega.

Peamise tootmise suurenemine toob kaasa optimaalse lisasuuruse suurenemise, mis vastab ettevõtte optimaalse suuruse sisemisele ja välise kasvule. Suur ja peentootmine tekitab üksteisele optimeerimise kriteeriume. Mõõdud optimeeritud konkreetse alltöövõtulise interaktsiooni kontekstis. Seega sõltub integreeritud struktuuri optimaalse suuruse mudel mitmekesise kasvu protsessis kombinatsioonimudeli.

  1. Näiteks on ettevõtte strateegiad klassifitseeritud vastavalt otsustamise tasemele järgmiselt: · Ettevõtte; · Funktsionaalne; · töökorras viimast saab funktsionaalsuse hulka lisada.
  2. Vaatleme igat strateegiat üksikasjalikumalt.
  3. Jaga valikute marsruut
  4. Kui olete niši mängijaTeie sõda on parteisanskaya.
  5. Parim koht binaarsete valikute kaubelda

Integreeritud kompleksi mitmekesise kasvuvõrgu ja vektori mudelitel on optimaalsed mõõtmed ja vahendid vahemikud. Suhteliselt jäigalt fikseeritud optimaalne suurus ja kitsam valik selle muutust on iseloomulik vormile, kus teabe, otseste ja pöördsignaalide vahetamine on suunatud süsteemi perifeeriast keskusele interaktsiooni radiaalne vorm.

Sellise organisatsiooni mitmekesise kasvu tulemusena kitsendatakse bürokraatliku juhtimisseadme suurenemine vaba otsuse ja reageerimise tsooni.

Tootmise mitmekesistamise peamised eelised

Võrgumudelis mitmekesise kasvu, koordineerimissignaalide vahele perifeersete elementide ja kasvu selliste integreeritud struktuuride ei ole Naited kontsentrilise mitmekesistamise strateegia piiratud optimeerimise raamistik. Integreeritud struktuuri optimaalne suurus mitmekesise kasvu protsessis määratakse põhisüsteemide ja esmaste ja sekundaarsete vahe süsteemide koostoimega. Põhisüsteemide suurenemine toob kaasa vahepealsete süsteemide suurenemise, mis põhineb kontrollitavuse põhimõttel.

Kui kasutate vertikaalse mitmekesise kasvu strateegiat, määratakse integreeritud struktuuri optimaalne suurus spetsialiseerumise kriteeriumiga kogu integreeritud süsteemis.

Integratsioon määratleb uued parameetrid optimaalse suuruse muutmiseks, võimaldab seda suurendada uue funktsionaalse orientatsiooni alusel.

Ühest küljest tähendab eraldi ettevõtte suuruse optimeerimine integratsiooni raames vastavus tootmismahu vastavus ühes etapis töötlemise mahutamisel teises etapis ja teiselt poolt - suuruse ja struktuuri optimeerimine Ettevõttest dikteerib kasumlikkuse tasandite taset tööstusharude integreeritud struktuuri piires. Väliste hangete ja lisandväärtuste suhte seisukohast iga töötlemistamisjärgus, ettevõtete suuruse ja struktuuri optimeerimine on seotud nende koguste võrdse konkreetse suhte saavutamisega.

Turuliider - Organisatsioon suurima turuosa väikeettevõtete valdkonnas. Sellised organisatsioonid on valdkonna juhid hinnapoliitika Arendada uusi tooteid, mitmesuguste jaotussüsteemide kasutamist, turunduskulude optimeerimist. Turu laiendamise strateegiad. Turu laiendamisel reeglina võitis Leader. See võib rakendada seda strateegiat järgmistel viisidel: 1. Uute ostjate meelitamine. Uued toote rakendamise viisid.

Naited kontsentrilise mitmekesistamise strateegia Luhike strateegia liblikas valiku jaoks

Suurendage toote kasutamise intensiivsust. See on katse veenda tarbijaid suurendama ettevõtte toodete kasutamise intensiivsust. Kaitsestrateegia eesmärk on kaitsta oma turuosa, mis vastas kõige ohtlikumate konkurentide vastu. Turgu valitsev ettevõte on võime kasutada kuut kaitset strateegiat: 1. Eesmärk on luua oma praeguse positsiooni ümber raskemaid takistusi; peab kaasnema tootmis- ja müügipoliitika muutus ja muudatustega kohandamine väliskeskkond.

Parim meetod Kaitse on toodetud toodete pidev ajakohastamine. Selle eesmärk on kaitsta kõige haavatavamaid kohti organisatsiooni positsioonis turul, kus esiteks nad saavad suunata oma konkurentide rünnakuid.

Proaktiivne kaitse. Tuginedes ennetamise meetmeid, mis muudavad võimaliku rünnaku konkurentide võimatu või oluliselt nõrgenemine. Näiteks uue konkurendi tekkimise prognoosimine turul saate vähendada teie toodete hinda. Liider, kui tõendid ja külgkaitse strateegiad ei mõjutanud.

Juht võib peatada, et näha rünnata konkurendi nõrkaid punkte, mille järel on see kindlasti kindlasti näiteks vastandunud oma toodete usaldusväärsuse reklaamimiseks konkurendi uutes esemete kohta. Eesmärgiks levitada oma tegevust uutele turgudele, et luua tulevaste kaitse- ja solvava tegevuse jaoks sildhead.

Turu laienemine viitab sellele, et ettevõte edastab konkreetse toote järele tähelepanu vajadusele vajadustele, mis vastab sellele kaubaliigile tervikuna, teostab kogu tehnoloogilise ahela teadustööd. Kompressiivne kaitse. See põhineb nõrgenenud turupiirkondade "kohaletoimetamisele konkurentidele, keskendudes samal ajal ressursse suuremate ja tugevamate vahenditega; Võimaldab Naited kontsentrilise mitmekesistamise strateegia ressursse, ratsionaalselt kasutata turundustegevusele vabastatud tööriistu.

Turuosa laiendamine. Turujuhtidel on võimalus suurendada kasumit, laiendades neile kuuluvat Naited kontsentrilise mitmekesistamise strateegia. Teenindatud turu osakaalu laiendamine ei tähenda automaatset kasumi kasvu. Palju sõltub ettevõtte laienemisstrateegiast. Kuna turu laiendamise kulud võivad oluliselt ületada saadud sissetulekuid, peab ettevõte hoolikalt analüüsima järgmisi tegureid: 1. Võimalik vastumeelsus monopolivastase õigusaktiga.

Majanduslikud kulud. On teada, et ettevõtte kasumlikkus, kui see jõuab teatava turuosani. Vale strateegia võimalus turuosa laiendamiseks ja kasumi vähendamiseks.

Kõrge turuosa toob kaasa kasumi suurenemise juhtudel, kui ettevõtte kulude kulusid toodete ühiku kohta vähendatakse, kui see pakub erakordselt kõrge kvaliteediga toodet, kehtestades asjakohase hinna eest. Seetõttu ärge tuginege konkurentide edukatele näidetele, teid ei ole täielikult teavitatud Euronext FX valikud võimalustest ja ressurssidest ning mitmekesistamise vormi valimisel võite teha vale otsuse.

Analüüsige ettevõtte kõiki sisemisi ressursse ja koostage täielik loetelu tugevustest. Teine oluline punkt, mida me eespool mainisime, on praeguse ettevõtte stabiilsus. Iga algatus ja uus idee nõuab ressursse ja investeeringuid, mida kasutate oma praeguses äris. Seetõttu veenduge enne uute suundade väljatöötamist veenduge praeguse tegevuse stabiilsuses, kasumlikkuses ja tootlikkuses.

Ja kui näete juba puudusi, investeerige olemasolevad ressursid nende kõrvaldamiseks ja alles seejärel kaaluge mitmekesistamise võimalusi. Ja viimane punkt, mida peaksite esimeses etapis kaaluma, on ressursside piisavus. Iga uus projekt nõuab selle rakendamiseks rahalisi ja inimressursse. Veenduge, et teie ettevõttel oleks ettevõtte mitmekesistamise võimalike võimaluste kaalumiseks ja hindamiseks minimaalselt ressursse.

Vastasel juhul lükake see projekt edasi või leidke alternatiivseid võimalusi turuosa suurendamiseks otsige alltöövõtjaid, ühisettevõtteid, partnerprogramme jne 2. Kuid sagedamini juhtub, et mitmekesistamise juhised määratakse ettevõtte omaniku teadmiste ja kogemuste põhjal, samuti võttes arvesse isiklikke kontakte ja seoseid.

Kui te pole veel kindel, millises suunas oma ettevõtet laiendada, peate leidma ideed, mille potentsiaali ja elujõulisust saate hinnata. Lihtsaim viis ideede kogumiseks on ajurünnak. Koguge väike rühm inimesi, kes mõistavad teie ettevõtet, on konkreetsete valdkondade eksperdid või omavad strateegilist mõtlemist.

Nende inimeste hulka kuuluvad osakondade juhid, turueksperdid, noored ambitsioonikad spetsialistid. Sageli loovad huvitavaid ideid väliseksperdid, kellel on "puhas" arusaam turust ja Naited kontsentrilise mitmekesistamise strateegia suudavad ettevõtet teisiti vaadata. Müügikasvu alternatiivsete võimaluste hindamise etapis on oluline uurida üksikasjalikult turgu, konkurentsi intensiivsust ja tuvastada peamised konkurendid, määrata kindlaks tarbijate eelistused, üldised suundumused ja turudünaamika.

Selle tulemusel on teil parameetrite loend, mille abil saate hinnata iga turu üldist atraktiivsust ja valida oma ettevõttele kõige sobivama variandi. Lõpuks tehke iga võimaliku mitmekesistamise suuna kohta järgmised järeldused: Kas te tõesti teate turu pikaajalisi väljavaateid ja potentsiaali ning kas saate aru võtmeisikute ärimudelist? Kas te tõesti teate, kuidas uuel turul tõhusalt müüa ja mõistate müügi peamisi juhte?

Kas teil on tõesti piisavalt ressursse turule sisenemiseks ja oma sihtturuosa hõivamiseks? Kas teil on selge mitmekesistamise rahastamiskava, mis hõlmab investeeringuid tehnoloogiasse, seadmetesse, toodete tutvustamiseks ja parema kliendikogemuse saavutamiseks? Kas teil on valitud mitmekesistamisstrateegia tõhususe hindamise kriteeriume ja selge tööplaan aastaks ette?