Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril

Viimsi Teatajal oli vahva võimalus teha koos nendega teatrimajas väike rännak. Tolleaegses foogti arveraamatus on kirjas, et Milestrandi kalurid viisid neitsitele puid aga kas ka sütt, see pole selge.

Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril on oodatud osalema inimesed, kelle lähedased on hukkunud merevees, parvlaeval Estonia hukkunute omaksed ja teiste mereõnnetuste ohvrite lähedased.

Samas on oodatud ka kõik, kes on sellistest rasketest hetkedest pääsenud ja soovivad tänada Jumalat pääsemise eest. Lisaks eestlastele on oodatud ka soomlased ja rootslased, keda Estonia hukk samuti väga lähedalt puudutas. Osalemine mälestusrännakul on prii. Mikk Leedjärv EELK Viimsi Jaakobi koguduse õpetaja Emad tasuta ujuma Viimsi volikogu ja vallavalitsus on oma koalitsioonilepingus pidanud vajalikuks toetada kuni kaheaastaste laste emasid taastus-tervisespordi osas. Alates Selleks väljastame ujula pääsmed, mille anname koos sünni või elukoha registreerimisega Viimsi Vallavalitsuses.

Eelnevalt registreeritud emad saavad pääsmed kätte Viimsi Spordihallist, Haabneeme alevik, Sõpruse tee 5, E R k 9 12, info tel Ujula pääsmed kehtivad kuni lapse 2-aastaseks saamiseni. Palun seleta lugejale lühidalt lahti, mis selle lihtsa lause taga tegelikult peitub. Laias Voimaluse voimaluse kaubanduse IQ võiks vallasekretäri võrrelda ministeeriumi kantsleriga, ent selles tiigis on vallasekretär siiski oluliselt väiksem kala.

Minu ülesandeks on juhtida vallavalitsuse igapäevast asjaajamist ehk olla see taustajõud, kes tagab ametnikule töötegemise võimalused ja vahendid ning tegevuse õiguspärasuse.

Olulisem kaal on just viimasel, kuna valla õigusaktid läbivad vallasekretäri laua ning peavad saama heakskiidu. Siin tuleb aga rõhutada, et vastuvõetud otsuste sisuga ei pruugi ma alati nõus olla, ent kui õigusaktid lubavad selliselt otsustada, tuleb ka oma jah-sõna öelda. Millised tööülesanded kõige suurema osa ajast ja energiast võtavad? Ei ole statistikat teinud, aga tõenäoliselt kulub aeg enamasti ametnike koostatud õigusaktide kontrollile ja valitsuse istungite ettevalmistamisele. Kõik muu on sellega otsesemalt või kaudsemat seotud, kuna ükskord jõuavad asjad ikka valitsusse.

Sinna hulka kuulub ametnike nõustamine, valla arenguks vajalike projektide elluviimise lahenduste väljatöötamine jms. Kumb on sinu töö puhul raskem kas töö inimestega või töö paberitega? Tuleb tunnistada, et eelistan inimesele enamasti paberit. Ma ei pelga suhtlemist ega inimesi, pigem vastupidi, aga paberitega olen enamasti iseenda peremees ega sõltu vestluskaaslase mõttekiirusest.

Eks endalgi on eredamaid ja tumedamaid hetki, aga elu näitab, et iga jutuajamise saaks läbi viia kiiremini.

Nuku- ja noorsooteater viib muinasjutumaale - PDF Gratis nedladdning

Koosolekud ja telefonikõned venivad, kabinetti tulnud line tahab rääkida veel oma kassist ja naabrinaisest Paber on mustvalge ega sisalda enamasti liigset vahtu. Tuleb muidugi aru saada, et inimeste suhtlemisvajadus on erinev ja tihti võib-olla polegi kellegi muuga rääkida, aga vahel tunnen, et minu tööaega sellega kuritarvitatakse. Vallasekretär peab tagama, et dokumendid oleksid juriidiliselt korrektsed ning paberid Toimetus ootab kaastöid ja reklaame e-posti aadressil Kaastöid võib tuua ka otse toimetusse või saata postiga aadressile Nelgi tee 1, Viimsi, Harju maakond.

Toimetusel on õigus kaastöid nende selguse huvides toimetada ja lühendada. Vallaleht ilmub kaks korda kuus. Juulis leht ei ilmu. Foto Endel Lepik.

Kas selles osas tuleb ametnikke palju õpetada? Ametnikud on üldjuhul oma valdkonna õigusaktide ja nende muudatustega hästi kursis ning tavapärast koolitaja rolli mul kanda ei tule.

Õpetussõnu tuleb aga enamasti jagada vormistuslikes küsimustes ja parema keelekasutuse osas. Inimene on harjumuste ori, seega pikalt sissetöötatud käitumisviisi on raske muuta. Vanad head tõed tuleb ikka uuesti ja uuesti üle korrata ning ka uute ees uks avada.

Kui palju tuleb lahendada kodanike kaebusi? Muud ametnikud puutuvad ilmselt inimestega rohkem kokku, olgu need siis kodanikud või mitte. Minuni jõuavad nende mured enamasti siis, kui ametnik ei ole osanud murega midagi peale hakata või on sattunud raskustesse.

Inimesed ja nende soovid on väga erinevaid ja nii tuleb ette ka olukordi, millega ametnikud ei ole kokku puutunud ega osanud selleks valmistuda. Vallasekretär ei ole otseselt kaebuste lahendaja, kuid vahel siiski kaevatakse.

Tuleb olla vahendaja rollis, püüda leida eksimus ning juhtida sellele ametniku tähelepanu või selgitada kaebajale arusaadavas keeles seadust või valla vastava käitumise Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril. Ehk meenub mõni eriti kummaline lugu, millega sinu poole on pöördutud? Peensustesse ega tööspetsiifikasse ei tahaks laskuda. Kui midagi esile tuua, siis ehk sellist, kus inimese mure on küll eluline ja inimlikult arusaadav, kuid ametnikuna tihti lahendamatu ja vahel isegi naljakas.

Kord helistas üks proua ja kurtis naabri akna taga kõlisevate kellukate üle. Nüüd võib igaüks manada ette pildi vertikaalsetest bambusest või ka metallist väikestest torujuppidest, mis on omavahel nööridega ühendatud ning tekitavad tuules kõikudes ja kokku põrgates sumeda heli. Mäletamist mööda oli isegi jõuluaeg ning selliseid torukesi on ikka siin-seal nähtud. Prouale aga tekitas nende kõla meelehärmi ega laskvat kvaliteetselt elada.

Oh häda! Ega siin olegi muud, kui tuleb kalli naabriga vestelda ja paluda isemängiv muusikariist mujale paigutada.

Loodan, et naabrid leidsid sõbralikult Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril. Inimesed, suhelge omavahel, minge külla, tehke sauna, ärge vaielge ega kakelge ega kaevake nii palju. Elu on sellisena palju ilusam. Pead esindama valda ka kohtus. Kas tuleb meelde mõni juhtum, mille lahenduse üle oled eriti uhke? Igapäevaselt tegeleb meil kohtuasjadega õigusnõunik, seega kohtulahingute võidurõõm jääb pigem temale. Loomulikult on hea meel iga töövõidu üle, olgu see siis minu enda panus või mõne hea kolleegi oma.

Kas seda just uhkuseks saab nimetada, aga vahel on hea meel ka lahendite üle, milles vald on jäänud kaotajaks. Samas kaotus on siin pigem formaalne. Need on juhtumid, kus kohtuskäimine on olnud vajalik mõne põhimõttelise küsimuse lahendamiseks ning seaduse tõlgendamisruumi määratlemiseks. Nii on vald küll olnud mõnes asjas näiliselt kaotaja, ent perspektiivis võimaldab see teha paremaid otsuseid.

Millised on su enda jaoks selle töö suurimad rõõmud? Viimsi patrioodina, olles siin elanud kogu oma teadliku elu, on alati hea meel, kui saab oma kodukoha heaks midagi ära teha, kusjuures poliitiliselt sõltumatuna ning poliitikasse otseselt sekkumata.

Minu mõju valla arengus on küll kaduvväike, ent nägeva ja mõtleva inimesena jõuavad siiski mitmed mõtted reaalse tulemini ja seda kõigi vallaelanike hüvanguks. Majasiseste rõõmudena võiks esile tuua keerukad protsessid, kus tuleb justkui võluda välja midagi ei millestki. Vallale on seadustega pandud Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril ülesandeid, paradoksina seab aga riik takistusi nende täitmiseks.

Tuleb leida võimalused, kuidas näilises ummikseisus saaks siiski kõik vajalik tehtud. Kui kuidagi ei saa, siis kuidagi ikka saab! Oled ka valla valimiskomisjoni esimees. Mida see amet tähendab? Lihtsustatult on valla valimiskomisjoni ülesanne vallavolikogu valimiste korraldamine. Alates kandidaatide registreerimisest kuni volikogu esimese istungi kokkukutsumise ja selle alguse juhatamiseni välja.

Valimiste vahelisel ajal tuleb tegeleda volikogu liikmete volituste kontrolli ja liikmestaatuse muutmisega. Esimehel lasub mõistagi vastutus kogu valimiskomisjoni töö korraldamise ja toimingute eest. Kas on juhtunud, et vallasekretär ja vallavalitsuse sekretär mõnel kodanikul vahel sassi lähevad?

Tuleb tõdeda, et vallasekretäril ja valla sekretäril ei tundu esmapilgul just vahet olevat. Nii tuleb mul tihti anda telefonitsi vastused ühe või teise ametniku kontaktnumbri kohta vms. On küsitud ka korstnapühkija numbrit.

Põhjuseks ilmselt asjaolu, et telefonikataloogides vallasekretäri numbrit nähes ei tõtta inimene mõtlema, kes selle nime taga tegelikult peitub. Sekretär ju! Ega ma seepeale ka kohe selgitama kipu, et inimene on vale sekretäri otsa sattunud. Tal on soov ja kui suudan selle kiirelt täita, siis on see ju olulisem teadmisest, mis imeloom vallasekretär siis õigupoolest on.

Kui kaua oled Viimsi vallasekretär olnud, kuidas siia tööle sattusid? Vallasekretärina täitub mul jaanuaris viis aastat.

Samas tulin ma vallavalitsusse kolm aastat varem juristi kohale. Ülikool oli läbitud ja juristidiplom taskus. Olin toona noor reformierakondlane ning aktiivsemalt tegev ka erakonna Viimsi organisatsioonis. Valda kutsusid võimulolevad erakonnakaaslased, kel oli vaja juristi abikätt. Kooli ajal kaldusin pigem eraõigusesse, huvitumata avalikust õigusest. Samas tundus valdkond põnev ning võimalus töötada kodukoha heaks märkis ka olulist rolli.

Nii see kõik algas. Erakondlik tegevus oli hea ja õpetlik, ent ma kasvasin sellest välja ja võib öelda, et see pole minu jaoks.

Apoliitilisena tunnen end märksa paremini ning töö vallas juristi ja vallasekretärina on pakkunud palju rahuldust. Kaheksa aastat on aga juba selline aeg, kus võiks mõelda uutele väljakutsetele, ehkki siinsel tööl on oma võlud, mis on seni kinni hoidnud. Millega Viimsi sind võlub? Laenaksin lause valla arengukavast Viimsi Mittestandardsed valikud kaunis paik Läänemere piirkonnas, kus loovus kohtab võimaluste merd!

Jäägu selle lahtimõtestamine igaühe enda ülesandeks. Milline on sinu nägemus tuleviku Viimsist? Kindlasti tuleb valla arengu kujundamisel arvestada, et Viimsil oleks Viimsi nägu. See tähendab, et Viimsi ei tohi tunduda ühena paljudest Tallinna linnaosadest. Eelduseks on tugeva Viimsi ja viimsilase identiteedi kujundamine ja selge teadvustamine. Viimsi peaks olema koht, kus saaks piltlikult öeldes oma elu õnnelikult ära elada siit kordagi lahkumata. Oleks see ainult võimalik, nopiks välja ja kaotaks hulga elamuid, andes teistele avarust ja ruumi hingata, justnagu vanaema porgandipeenart harvendades.

Naabrite omavaheline hea läbisaamine on küll hea ja tore, kuid üle aia aknast aknasse soola laenamist ei saa siiski eriliseks väärtuseks pidada. Praegust olukorda enam muuta ei saa, küll aga ära hoida samu vigu tulevikus. Kaduma peaks ka koledad kolhoosiaegsed kolossid. Viimsis on palju metsa ning oleme ümbritsetud merega.

Estlandssvensk Eestirootslane

Need on meie suurimad väärtused, samas oleme nende kasutamiseks suletud. Mõnes mõttes ei erine praegune Viimsi ajaga, mil suur osa poolsaarest oli tarastatud ning asja siia polnud pea kellelgi. Viimsi peab olema eeskujuks teistele Eesti omavalitsustele.

Millest vabal ajal jõudu ammutad? Mul on suurepärane naine ja tema ongi mu peamine energiaallikas. Ametnikutöö on väga istuva loomuga, mistõttu tuleb tööväliselt leida aega ja võimalusi liikumiseks.

Õnneks ei pea end selleks üleliia sundima. Mõõdan kilomeetreid kahel rattal mootoriga ja ilma.

Tõstan kangi ja suusatan. Eks neid harrastusi ole veel. Mitu head aastat sai ka ralliradadel kaardilugejana adrenaliinijanu kustutatud, ent see osa on praegu olude sunnil stabiilses nullseisus.

Vahel avastan end lugemast. Meeldivad ka dokfilmid ja kõik, mis kuidagi targemaks teeb. Küsis Jüri Leesment 3 Palun tutvusta ennast kõigepealt: kust oled pärit, kus õppinud, Pre-IPO aktsiaoptsioonid on varasem teenistuskäik? Olen pärit Raplamaalt Käru vallast. Pärast kohaliku põhikooli Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril omandasin keskhariduse Nõo Reaalgümnaasiumis ning seejärel suundusin aastal õppima Sisekaitseakadeemia Politseikolledžisse aastal pärast Sisekaitseakadeemia lõpetamist asusin tööle Põhja Politseiprefektuuri Ida politseiosakonda Pirita linnaosa piirkonnapolitseinikuks endise nimega piirkonna konstaabel.

Õpingute ajal Tallinnas töötasin osalise tööajaga Ida PO patrullteenistuses aastal läbisin ajateenistusse Vahipataljonis, misjärel jätkasin politseiteenistust Pirita piirkonnapolitseinikuna. Selle aasta septembrikuust seoses Rainer Lausingu lahkumisega politseiteenistusest olen tööl Viimsi piirkonnas. Mida pead oma uuel postil kõige rohkem tähelepanu vajavateks probleemideks? Pirita linnaosa ja Viimsi vald on Pirita-Viimsi konstaablijaoskonna teenindusterritoorium, seega töötades Pirital, olen kokku puutunud ka erinevate Viimsi probleemidega.

Üldises mõttes on mõlemas piirkonnas sarnane elanikkond ning ka probleemid on suhteliselt sarnased. Jätkuvalt on politsei jaoks oluline töö alaealis- Suksu sõitis saarde Pranglil on taas üle pika aja oma hobune. Terje ja Helina Lilleoks koos Raselliga laeval. Eesti ratsahobune Raselli on 4-aastane mära, kes asus elama Prangli saarele Lilleoksade perre. Teda ootas seal ees juba poni, kuid päris hobune oli saarel viimati 19 aastat Trading NFP strateegia. Hobuse saime laevaga üle toodud uskumatult ladusalt.

Ta pidas end üleval igati rahulikult paremini, kui nii mõnedki turistid, ütles hobuse perenaine Terje Lilleoks Viimsi Teatajale. Hobusele hakatakse õpetama, kuidas rege ja vankrit vedada, ka mõned kergemad põllutööd on plaanis suksule selgeks teha.

VT Oluline on, et inimene saaks eksimusest aru, ütleb Aivar Sepp. Samuti on probleemiks suur toimepandud varguste hulk, mis üle Eesti on kasvutrendil. Milliste küsimustega peaks tingimata politsei poole pöörduma? Kui toimub sündmus, kuhu oleks vajalik politsei kohene sekkumine, siis tasub helistada politsei tasuta lühinumbril Muudes situatsioonides tasub pöörduda kohaliku piirkonnapolitseiniku poole kas telefoni või e-posti teel või vastuvõtu ajal kohale tulles.

Põhilised valdkonnad, millega politsei poole pöördutakse, on korrakaitse vargused ja liiklusturvalisus. Suhteliselt tihti pöördutakse politsei poole abi saamiseks ka valdkondades, kus politseil puudub pädevus antud probleeme lahendada.

Näiteks ei saa politsei lahendada tsiviilvaidlusi või vara jagamisega seotud küsimusi. Mida arvad, kas mõne väiksemat sorti pahanduse puhul peab kohe karistama või piisab ka lihtsalt noomimisest?

Kindlasti ei ole vajalik iga väiksema Hadaolukorra kaubandusstrateegiad eest kedagi karistada. Oluline on, et inimene saaks eksimusest aru ning arvestab seda.

Samas on muidugi ka teatud rikkumised, mille puhul lihtsalt noomimisest või hoiatamisest enam ei piisa, näiteks juhiloata mootorsõiduki juhtimine või korduv öörahu rikkumine.

Mida peaksid inimesed ise tegema, et elu vallas oleks rahulik ja mõnus? Väga lihtne filosoofia on mitte teha seda, mida ei taha, et sulle tehtaks. Samuti on igal inimesel võimalus väikestele asjadele tähelepanu pöörates hoida ära palju ebamugavusi.

Näiteks mitte jätta pargitud sõidukisse nähtavale kohale mobiiltelefoni, sülearvutit või muid väärisesemeid. Vabariigi ajal olid kõigis rannataludes kala- ja lõbusõidupaadid.

Näitus koosneb viiekümnest fotoreproduktsioonist, mis pärinevad kohalike põlistalude praeguste ja endiste elanike koduarhiivist. Vahemikus tehtud fotodel on kujutatud hooneid ja inimesi Klause, Käbi, Luige, Oomi, Raudniidi, Rootsi, Saare, Soontevahe, Uue-Soontevahe, Vahenurme talust ning põnevaid kaadreid Merekindluste Suurupi komandantuuri ajateenijatest, sovhooside-kolhooside ajajärgust, Vääna-Jõesuu supelsakstest ja esimese Eesti Vabariigi aegsetest ehitistest.

Esimese Eesti Vabariigi aegne kaluri ja are nev suvituspiirkond Vääna-Jõesuu kaotas nõukogude ajal nn piiritsooni tingimustes pea täielikult oma identiteedi ja järjepidevuse. Mereleminek keelati ja de baasil klopsiti kokku kolhoosid. Talumaade ja vabariigiaegsete suvemajade asemele kerkisid massiivsed pioneerilaagrite ja suvilaühistute territooriumid, mis haarasid enda alla endiste Orava, Vitimõisa, Ladrevälja, Nõmme ja Jõesuu de infrastruktuuri: ajaloolise teedevõrgu ning kooskäimiskohad.

Aastal elab kohalikes põlistaludes paarkümmend peret, kes ajaloolist järjepidevust edasi kannavad. Lisainfo: Sigrid Saarep kunstiajaloolane, Soontevahe talu elaniktelAasta Õpetaja Tänavu valiti Harjumaal aasta õpetajateks 21 haridustöötajat. Viimsi Koolist pärjati tiitliga klassiõpetaja Reet-Ly Lindal. Aasta õpetaja tiitli eesmärk on tõsta esile, tunnustada ja tutvustada üldsusele õpetajaid, kasvatajaid, haridusasutuste juhte ja teisi haridustöötajaid, kelle töö ja isiklik eeskuju on oluliselt kaasa aidanud noorte kujunemisele mitmekülgselt arenenud isiksusteks ning positiivselt mõjutanud haridusasutuse, piirkonna ja Eesti elu.

Aasta õpetajaid tänatakse 6. Harjumaa Aasta Õpetaja nominendid valis välja Harju maavanema poolt moodustatud konkursikomisjon, kuhu kuuluvad Harjumaa Haridustöötajate Liidu ja Harju Maavalitsuse esindajad.

Viimsi Teataja palvel esitas aasta õpetajale Reet-Ly Lindalile mõned kiired küsimused kooli kommunikatsioonijuht Annika Remmel. Hästi pidulik küsimus mis tunded sind valdasid, kui kuulsid, et oled saanud Harjumaa Aasta Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril tiitli?

Olen väga üllatunud, sest olen nagu iga teinegi oma tööd südamega tegev õpetaja. Kui kaua oled õpetaja ametit Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril Lõpetasin Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril Pedagoogilise Instituudi aastalvahepeal olin lastega kodus, aga kokku tuleb üle 25 aasta ning sellest Mis on selle aja jooksul sind kõige rohkem rõõmustanud ja mis kurvastanud? Rõõmustab see, et olen näinud, et minu õpilastest on saanud tublid noored inimesed, kes eluga hakkama saavad ja et kool ja õpilased on nii avatuks muutunud.

suhkrupatt.ee presents STOCKTON ON TEES

Kurvastab, et koolirõõm kaob nii ruttu, kool ei suuda konkureerida muu lapsi huvitava tegevusega. Õppimine on ikkagi suurt pingutust ja kohusetunnet nõudev töö. Kas on plaan kuidagi ka tiitli saamist tähistada? Kindlasti, aga mõtlen veel. Olen eelkõige väga tänulik oma koolile suure tunnustuse eest. Mida arvas sinu pere sellest uudisest? Rõõmustavad väga-väga, sest nemad teavad kõige paremini, mida õpetajatöö endast kujutab ja kui palju tuleb vaeva näha.

Kaia Iva paremalt teine koos viimsilastega vallamajas.

Loe lk 7 Mälestusrännak Nuku- ja noorsooteater viib muinasjutumaale Viimsi vald ning Eesti Nukuja Noorsooteater tahavad jõuda pideva koostööni. Viimsi vallas on palju lapsi ja noori. Nukuteatri etendused ongi mõeldud just neile.

Kaia Iva kohtus kõigepealt valla juhtidega. Vallavanem Haldo Oravas andis põhjaliku ülevaate vallast, elanikest ja sisserändest ning tööhõivest. Valla rahandusameti juhataja Tähve Milt kõneles eelarvest ja finantspoliitikast. Edasi siirdus line koos saatjatega tutvuma Viimsi Kooliga, seejärel stati ka Rannapere pansionaati.

Kassast saab pileti isikliku koodiga, mis hiljem puutetundlike Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril ees juhendab ja suunab. Valjapanek algab näitusega lavaaluses tunnelis, kuni jõuad soovide kaevuni, kuhu oma münt lasta, et salasoov täituks. Siis jõuame seinani, kus värvilise nupu taga peituvad teatriga seotud inimeste rollid, laulud ja mõtted. Keldrisaalis asub süngete nukkude pelgupaik ämblike, luukerede ja inimsööjatega.

Endises sisehoovis on klaassein, millel kõndides näeb meistrite töötubadesse. Kõikjal on puutetundlikud ekraanid, siit leiab ka kõigi Eesti teatrite andmebaasi. Mündikojas saab münte vermida, e-postkontoris endast kostüümis pilti teha ja meilile saata. Õpitubades saab laps endale ise nuku meisterdada Siin võib veeta terve päeva, lisaks nukkudele on juba seina sees üle 40 tunni materjali, mis tahtmist mööda ekraanile ilmub, ja seda tuleb kogu aeg juurde.

Teatriskäik võikski sisaldada tervet paketti, kus on ka muuseum ja õpituba, räägib Meelis Pai. Noortestuudio veab kaasa Nukuteatri Noortestuudios lõppes äsja uus vastuvõtt tahtjaid oli üle saja, võetakse umbes Algust stuudioga tehti kümme aastat tagasi. Minu jaoks on üks asja mõte see, et noored ei hulguks tänaval, vaid tuleksid teatrisse. Tänaseks on meil õpe nii tugev, et mõnigi tulevane suur näitleja võib meilt alustada.

Iga kord on lavakasse vähemalt kaks meie stuudio õpilast saanud.

HR Costa Rica (personal)

Paljud on mänginud filmides, teles, reklaamides Õppeprogrammis on lavakõne, näitlejameisterlikkus, liikumine, laul, tants jms.

Käib päris kõva andmine, see on nagu trenn kolm korda nädalas. Vahel tundub, et meile on seda palju, aga neile veel Randvere Lasteaed tähistas oma kolmandat sünnipäeva Kuna selle aasta teemaks sai valitud Metsa sees ja mere ääres uurin oma tarkuseterade aabitsat, siis esimene õuepidu sai vormitud Mutionu peoks ja metsarahva tundmaõppimiseks.

Mutionu oli kutsunud kohale nii karvaseid kui sulelisi. Lapsed, õpetajad ja isegi mõned vanemad olid kostümeeritud metsarahvaks, oli nii loomi Teatrist Eesti Nuku- ja Noorsooteater Eesti Riiklik Nukuteater asutati aastal ja on tänaseks Eesti ainus professionaalne riiklik laste- ja noorteteater.

Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril rajas nukunäitleja ja -lavastaja Ferdinand Veike, kes juhtis teatrit ligi kolmkümmend aastat. Alates aastast on teatrijuhiks Meelis Pai. Eesti Nuku- ja Noorsooteatri Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril kuulub hetkel 19 näitlejat, kollektiivis on 80 töötajat aastast lisandus Eesti Riikliku Nukuteatrile Noorsooteatri nimetus, et tuua lisaks lastelavastustele sihipäraselt lavale ka noortele ja täiskasvanutele suunatud lavastusi.

Eesti Nuku- ja Noorsooteater on repertuaariteater, mängukavva kuuluvad nii laste kui ka noorte nuku- ja draamalavastused. Kaasaegseid nukuteatrivõtteid kaasavate lavastuste kõrval kohtab repertuaaris ka traditsioonilisi sirmilavastusi. Viimastel hooaegadel on rohkem tähelepanu pööratud noortele ja täiskasvanutele suunatud nukuteatri populariseerimisele. Lisaks toob Eesti Nuku- ja Noorsooteater lavale muusikale nii maailmanimega kui ka algupäraseid aastal avati teatri kõrvalhoones Nukukunsti Keskus, mis ühendab nukumuuseumi, nukukunstialase teaduskeskuse, nukutöökojad ning Eesti Nuku- ja Noorsooteatri.

Kuid mis veel väga tähtis nende ümber on kogunenud veel kuskil noort, kes on asjaga kaasas ja sihitult tänavatelt hulkumisest päästetud. Oleks noorena mulle keegi sellise võimaluse andnud, arutleb teatrijuht. Uued lavastused tulekul Tänast repertuaari siin kirjeldada ei jõua. Vaadake teatri kodulehekülge Pidu lõppes aupauguga lasteaia auks. Nii kaua, kui lapsed maja tagant kõiki kokku kutsunud Mutionu otsisid, tegi peoperemees uhke mullahunniku ja tunnelid mänguväljakule.

Üheskoos lauldud Mutionu pidu laulu peale ronis mutt ise ka oma käikudest välja ja Uutest lavastustest tõi teatrijuht esile kõigepealt Kitzbergi Libahundi, mida pidi tegema supermeeskond eesotsas lavastaja Neeme Kuningaga. Erilisse vaimustusse jõudis Meelis aga siis, kui rääkis uuest noortemuusikalist Kevadine ärkamine, mis peakski kevadel lavale jõudma. Nägin seda ise New Yorgis. Olin pikal reisil ja kandsin kavalehte, raamatut ja plaati endaga kaua kaasas, enne kui p Kalle Blomkvist ja Rasmus.

Oktoobris tulevad lisaetendused! Fotod Jaana Juur. Metsarahval oli võimalus ka ise muti käikudes tunnelis liikumist proovida. Edasi anti sõnajärg kutsutud listele. Pidurahvas kuulis tervitust lasteaia juhatajalt ja sai osa vilistlaste tantsunumbrist.

Selle toreda lillede tantsuga esindati eelmise aasta lõpetajate poolt Randvere Lasteaeda ka juulis Kalevi staadionil toimunud maailmamängudel. Lasteaia sünnipäevale kohaselt lauldi kõik koos lasteaia hümni ja muusikaõpetaja eeslaulmisel said kõik osa metsarahva regilaulu laulmisest.

Muti sõber Jänku-Reeli tutvustas Mutionule Randveresse tulnud uusi lapsi, neid on sel aastal lausa Õpetajad olid üheskoos kõigile uutele lastele meisterdanud Randvere Lasteaia sümboolika ja lipuvärvides rinnamärgi, mis sai siis pidulikult vanemate rühmade laste poolt noorematele mängukaaslastele rinda pandud.

Sünnipäeval uute laste oma peresse pidulikult võtmisest saab nüüd uus lasteaia traditsioon. Seejärel tehti kõigist uutest ja vanadest Randvere lastest üks pikk uss ja tantsiti Jänku-Jenkat. Kui kõht mängudest ja tantsudest hakkas tühjaks minema, suunduti piknikulaudade juurde, kus tervist edendavale lasteaiale vääriliselt juurvilja-dipi vaagnad ootamas ja ei puudunud muidugi ka sünnipäevatort, lausa kuus torti, Taiustatud varude valikud w2 rühmale oma nimega.

Tervislikust ja omavalmistatud toidust oskab Randvere rahvas lugu pidada. Nimelt toimus sünnipäeva raames ka konkurss Randvere hoidis Näituselauale oli kogunenud 24 omavalmistatud hoidist koos retseptiga. Moodustati konkurssi komisjon, kuhu kuulusid Mutionu, Viimsi Lasteaiad tervishoiutöötaja ja Hiireemand. Kolm komisjoni tähelepanu pälvinud Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril siia jõudsid. Kevadine ärkamine on tõsine noortelugu, siin on esimene armastus, isa-poja suhe, keerukad suhted õpetajatega, kõike Nii et tükk oli mõnel pool lausa keelatud.

See lavastus, mille off-brodway noored välja tõid, on praegu maailmas ülipopp, võitnud seitse Tonyt ehk muusikali Oscarit. Kevadel peaks linale jõudma ka film. Aga oleme ka Viimsile ja järgmisele suvele juba mõelnud võiks teha vabas õhus eesti rahva muistenditel põhinevat lugu.

Keskkond seal vabaõhumuuseumis on igatahes suurepärane, räägib Meelis Pai. Kaks tundi nukuteatris on nii sisutihedad, et lehte mahub sellest vaid osake.

Se artikel på sidan 7. Kas DNA-analüüs suudab selgitada rannarootslaste päritolu? Vaata artikkel lk. Kontaktnumber:Helen.

Mõtlesin, et räägin pärast Haldo Oravasega paar sõna ka argisematest tööasjadest. Aga polnud tahtmist. Vist ka temal. Käik muinasjutumaale on mõjunud. Jüri Leesment parimat said ka auhinna, õpetajaabi Ragne poolt klaasimaaliga kaunistatud Unistuste purgid, kuhu saab järgmise suve unistused ilusasti hoiule panna. Kõik teised osalejad saavad Randvere hoidis retseptikogumiku omanikuks. Pärast komisjoni tööd pääsesid ka lapsevanemad neid imemaitsvaid Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril, kompotte, salateid ja mahlu maitsma.

Pidu lõppes kolme aupauguga Randvere Lasteaia auks. Oli tore pidu, mis andis hea hoo alganud õppeaastale. Reeli Simanson Randvere ja Pargi Lasteaia õppejuht 5 Kõigele vaatamata me seame eesmärke, teeme pingutusi nende elluviimisel ja aeg-ajalt saab meie vaev ja pingutus ka tulemuse.

Tahame tänada kõiki, kes suure südame ja isiklikku vaba aega panustades on aidanud säiltada ja arendada rannarootsi kultuuripärandit. Suur-suur tänu teile kõigile! Rahulikku jõuluaega ja toredat aastavahetust! Bland annat fastställdes verksamhetsplanen för Under nästa år kommer Kulturförvaltningen att bland Uued toote turundusstrateegia voimalused anordna Svenskdagen.

Denna gång kommer svenskdagen att vara på Nargö. Ett bra tillfälle för er som aldrig varit på ön att bekanta er med den vid det tillfället. Datum för svenskdagen är inte ännu fastställt men ett förslag vara att lägga den tillsammans med kyrkodagen där. Vi återkommer om detta.

Kulturförvaltningen skall fortsätta att utdela bas- och projektbidrag. Arbetsgruppen för sång- och dansfestivalen fortsätter att arbeta. Kulturförvaltningen skall också stödja uppsättning av skyltar med estlandssvenska ortsnamn och kulturhistoriska informationstavlor i svenskbygden.

Fler verksamheter finns i verksamhetsplanen. Verksamhetsplanen godkändes av mötet. Totalt delas det ut Projektbidrag beviljades till bl. Strategin för år till diskuterades och mötet beslöt att ta ett definitivt beslut om strategin på sitt vårmöte den 21 april Ülo Kalm informerade om Aibolands museums renovering och planer på byggnation av båthus. Han informerade också om att hotet om att de estlandssvenskar som bor i Sverige inte längre ska få stå med på Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril, verkar vara över.

Enligt besked från Kulturministeriet så kommer allt att fortsätta som vanligt. Ett glädjande besked till oss! Kultuuriomavalitsuse tegevusest Ingegerd Lindström Kultuuriomavalitsuse sügisesel istungil arutati mitmeid küsimusi. Nende seas kinnitati aasta tegevuskava. Muuhulgas korraldab Kultuuriomavalitsus järgmisel aastal Rootsi päeva, mis seekord toimub Naissaarel.

Kes pole seal veel käinud, saab hea võimaluse saarega tutvumiseks. Rootsi päeva toimumise kuupäev on veel lahtine, ühe ettepanekuna kõlas selle ühitamine Naissaare kirikupäevaga. Teatame sellest eraldi. Kultuuriomavalitsus jätkab baas- ja projektitoetuste eraldamist. Edasi tegutseb aasta laulu- ja tantsupeo toimkond. Kultuuriomavalitsus toetab jätkuvalt ka rannarootsi aladel kakskeelsete kohanimesiltide ja kultuurilooliste infotahvlite paigaldamist.

Tegevuskavas on teisigi üritusi.

Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril

Koosolek kiitis tegevuskava heaks. Kokku jagatakse välja eurot. Projektitoetusi eraldati muuhulgas filmile Bernhard Schmidtist, Vormsi kultuurilaagrile, Vormsi raamatule, Osmussaare kodukanditalule, uuele raamatule Pakri saarte ümbruse rootslaste kohta ning Haapsalu keelepesale.

Arutati aasta tegevusstrateegiat. Koosolek langetab selles küsimuses lõpliku otsuse oma kevadisel istungil, mis toimub Ta teatas ka, et Rootsis elavaid eestirootslasi ähvardav oht rahvusvähemuse nimekirjast välja Kuidas eraettevotte aktsiaoptsioonid tundub olevat möödas.

Kultuuriministeeriumist saabunud informatsiooni kohaselt jätkub kõik tavapärasel moel. Rõõmustav teade! Göte Brunberg 7 Som historieintresserad och hembygdsforskare har frågan om estlandssvenskarnas ursprung alltid intresserat mig. När, hur och varifrån kom vi? När jag läste om hur man med hjälp av DNA-analys hade löst en mängd historiska tvistefrågor om folkvandringarna för flera tusen år sedan, slog mig tanken att kanske även estlandssvenskarnas ursprung skulle kunna klarläggas på liknande sätt.

Skulle en analys av DNA:t hos nu levande personer med estlandssvenskt ursprung kunna bidra till att ge klarhet i frågan? Det är nu åtminstone ett sjuttiotal som har gjort det, varav mer än 20 med estlandssvensk far och mor helestlandssvenskar. I denna artikel ger jag först en beskrivning över invandringen av svenskar till Estland och befolkningsutvecklingen därefter, sett ur ett genetiskt perspektiv.

Sedan beskriver jag kortfattat DNAbegreppet och de tester som jag och andra personer med estlandssvenskt ursprung, framför allt från Nuckö socken fortsatt benämnd Nuckö och Ormsö har gjort och redovisar de slutsatser som jag drar av testresultaten. Slutligen ger jag den utvärdering som jag har gjort, baserad på den samlade bilden av testresultaten.

Den leder till att jag vågar påstå att sentida estlandssvenskars anfäder och anmödrar är till en mindre eller större del invandrare från Finlands svenskbygder. Estlandssvenskarnas genetiska ursprung Nutida estlandssvenskars genetiska sammansättning är resultatet av ett historiskt förlopp med Hudersfieldi ulikooli strateegia kaart faser: en invandringsperiod under medeltiden och därefter åtminstone för de två stora estlandssvenska områdena Nuckö och Ormsö fram till modern tid en period av isolering utan nämnvärd invandring.

Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril 1. Modell för invandringen av svenskar till Estland. Det kan ha funnits tidiga svenska bosättningar på Estlands kuster och öar men en större etablering av sådana påbörjades först under talet. Invandringen fortsatte sedan i vågor under de följande århundradena, med en kulmen runt åroch den hade i stort sett upphört år Det man med säkerhet kan säga om invandrarna var att de var etniska svenskar, men det finns inga skriftliga källor som berättar om varifrån de kom.

Kom de direkt från Sverige, från Finlands svenskbygder eller från båda ställena? En invandring av svenskar till Finlands Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril kusttrakter hade påbörjats redan i slutet av talet och det är rimligt att anta att en del av denna befolkning senare flyttade vidare till det geografiskt närliggande Estland.

Detta skulle ge en modell av invandringen enligt bild 1. Från slutet av invandringsperioden fram till modern tid var den estlandssvenska kustbefolkningen av geografiska och historiska orsaker isolerad i sina bosättningsområden utan någon större inflyttning utifrån.

För Nuckö och Ormsö kan man av kyrkböcker och andra historiska handlingar se att de inflyttades andel av befolkningen åtminstone sedan början av talet är försumbar.

Perioden av isolering har fått som följd att 8 8 Estlandssvensk nutida estlandssvenskars DNA är uppbyggt av det DNA som fanns hos befolkningen på bosättningsorten år Släktskap med personer i Sverige och Finland som framkommer vid DNA-analys måste därför ha uppstått tidigare, under invandringsperioden. Under isoleringsperioden har en del av det ursprungliga DNA:t försvunnit. Detta är något som sker naturligt när personer med unikt DNA avlider utan att ha några efterkommande, men bortfallet har för estlandssvenskarnas del förstärkts av perioder med hungersnöd och sjukdomar, under vilka stora delar av befolkningen har slagits ut.

Bild 2.

Kuidas Grenadas ettevõtet asutada

En människas kromosoner. Antalet överlevande efter pesten var mindre än När en liten befolkningsgrupp lever isolerad under många generationer uppstår så kallade anförluster. De resulterar i att man blir släkt med varandra på många olika sätt. Som exempel kan jag av kyrkböckerna för Nuckö, som går tillbaka till mitten av talet, se att högst 65 män är anfäder till hela Rickuls kommuns befolkning, som på talet var runt personer.

Vad är DNA? DNA från engelskans Deoxyribo Nuclear Acid är en lång spiralformad molekyl som finns i cellkärnan hos inte bara människor, utan även hos djur och växter. Den innehåller den genetiska kod som ger varje individ sina unika egenskaper. I datasammanhang brukar man tala om ettor och nollor. I den genetiska koden motsvaras de av fyra aminosyror, kallade A, C, G och T.

Hos en människa består koden av över tre miljarder av dessa bokstäver. DNA:t är fördelat på 23 kromosompar se bild 2. Paren ingår i det så kallade autosomala DNA:t förkortat atdna. I varje kromosompar finns en kromosom från vardera föräldern. Till sina barn lämnar personen en kromosom som innehåller en slumpmässig blandning av innehållet i det egna kromosomparet. Eftersom varje förälder i sin tur har ärvt sitt DNA från sina föräldrar har personen fått cirka en fjärdedel från varje far- och morförälder och så vidare se bild 3.

Om man går 10 generationer bakåt skulle personen rent matematiskt ha fått sitt DNA från personer, alltså med cirka en promille från var och en. I verkligheten styr slumpen hurdan fördelningen blir. Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril att bestämma om och hur nära två personer är släkt med varandra undersöks hur stora delar av deras DNA som är identiskt lika Bild 3.

Hur en persons atdna ärvs. Bild 4. Huvudhaplogrupper på YDNA-trädet. Man räknar då med både den totala mängden och den längsta enskilda delen. YDNA ärvs i princip oförändrat från far till son. Att det kan användas i släktforskningen beror på att det slumpmässigt kan ske små förändringar, mutationer, i samband med arvet.

Mutationer sker i genomsnitt vart e år. Beroende av den kombination av mutationer som finns i en mans YDNA placeras han i en så kalllad haplogrupp, en gren på det världsomspännande YDNA-trädet. I bild 4 visas hur haplogrupperna på den högsta nivån betecknas och hur de har grenat ut sig från haplogrupp A. Ursprunget till denna är den genetiske Adam, den man från vilken alla nu levande män i världen härstammar.

Deras test av atdna heter Family Finder. Totalt har ett sjuttiotal personer med estlandssvensk bakgrund testat sig med Family Finder. Av dem är mer än 20 helestlandssvenskar, något som är en förutsättning för att man skall kunna använda testresultatet för att klargöra estlandssvenskarnas ursprung. I Family Finder ingår också, med tjänsten myorigins, analys av personen genetiska ursprung. Man får reda på hur många procent av personens atdna som överensstämmer med atdna:t hos ett antal referensbefolkningar.

Matchningslistan När jag för ett år sedan fick mitt testresultat hade jag med tanke på att atdna späds ut med hälften för varje generation inte räknat med att matchningslistan skulle Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril mer än ett antal personer från min hemort Nuckö. Istället fick jag matchningar vilka på ett år har ökat till över 1 Några kunde jag identifiera som estlandssvenskar med anor från Nuckö och Ormsö men det stora flertalet med låga värden på gemensamt DNA var totalt okända för mig.

Enligt modellen för estlandssvenskarnas invandring måste mitt släktskap med de okända matchningarna ha skapats före år Skulle fördelningen av dem på geografiska områden kunna ge någon signifikant information? Jag kom, genom att studera de uppgifter som fanns för varje matchning, fram till att cirka 30 procent var finländare och cirka 20 procent svenskar. Av resterande cirka 50 procent hade de flesta anglosaxiskt ursprung.

De visar liknande procenttal. Det faktum att nutida estlandssvenskar har fler finländska matchningar än svenska anser jag ger en signifikant information, nämligen att en del av invandringen skedde via Finland. Det är uteslutet att en sådan fördelning skulle erhållas med en hundraprocentig invandring direkt från Sverige. Bland mina matchningar finns i stort sett alla med estlandssvenska anor från Nuckö och Ormsö, som jag känner till har testat sig. Där finns också sådana med anor från de övriga sentida estlandssvenska områdena.

Med en del personer med anor från Ormsö har jag så högt gemensamt DNA att det indikerar ett verkligt släktskap. Detta måste i så fall ha skapats före år Matchningarna med personer utanför Sverige och Finland är intressanta på så sätt att släktskapet måste ha skapats långt tillbaka i tiden, kanske under vikingatiden eller ännu tidigare.

Man försöker Vid analysen jämförs en persons genetiska kod med koden hos alla andra testade personer i företagets databas för att hitta likheter. Resultatet blir en så kalllad matchningslista som innehåller de personer som enligt analysen är ens släktingar.

Nuku- ja noorsooteater viib muinasjutumaale

För varje matchning redovisas den totala mängden gemensamt DNA och den längsta enskilda delen. Bild 5. Min etniska sammansättning enligt myorigins. Resultatet presenteras i form av procentsatser.

Mitt testresultat framgår av bild 5. Iögonfallande är den höga andelen för Östeuropa och Finland, totalt 33 procent, och att Skandinavien inte är mer än 47 procent. Jag har också fått resultaten för cirka 15 andra helestlandssvenskar. De genomsnittliga värdena för dem stämmer väl med mina: Östeuropa 24, Finland 16 och Skandinavien För att få fram jämförbara värden för rikssvenskar har jag kontaktat ett antal av mina svenska matchningar, för vilka det av de släktträd som de har publicerat framgår att de är helsvenskar.

De har rapporterat värden för Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril, som ligger över 80 procent. Vi testade estlandssvenskar har alltså värden som kraftigt avviker från nutida rikssvenskars.

Även detta indikerar att invandringen inte till hundra Kaubandusvoimalused Uudised skedde direkt från Sverige. I bild 6 visas den överordnade haplogruppen för de invandringar som har skett till Europa.

Estlandssvensk Eestirootslane - PDF Free Download

De vanligaste haplogrupperna för svenska män är I1 37 procentR1b 21,5 procent och R1a 16 procent. För finländska män BESEUERUNG Share Option Tehingud de vanligaste N 61,5 procent och I1 28 procent.

Jag tillhör haplogrupp R-M, en undergrupp till R1b. Enligt vad jag känner till har ytterligare 15 män med estlandssvenska rötter Y-DNA-testat sig. Fördelningen på huvudhaplogrupper är följande: Haplogrupp Nuckö Ormsö R1B 8 0 I1 2 2 N 2 1 J 0 1 Summa 12 4 Det statistiska underlaget är naturligtvis för litet Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril att man skall kunna dra några slutsatser om estlandssvenskarna ursprung, men intressant är ändå att tre av de testade tillhör haplogrupp N.

Till denna grupp hör endast 7 procent av svenska män, men 34 procent av estniska och 61,5 procent av finska. Eestirootslane För en av dem som kommer från Nuckö invandrade anfadern i början av talet från Dagö. De två övriga har testat sig med Big Y så haplogruppen är verifierad. Det är därför sannolikt att deras anfäder inte är svenskar utan finnar eller ester. De måste i så fall ha kommit in bland estlandssvenskarna före årkanske redan under invandringsperioden.

Summering Resultaten av de olika analyserna av nutida estlandssvenskars DNA indikerar att en del omöjligt att bestämma hur stor av de svenskar som invandrade till Estland kom från Finland. Man kan i varje fall utesluta att de helt och hållet kom från Sverige.

I dagens läge går det troligen inte att komma så mycket längre med dessa analysmetoder. Bild 6. YDNA-haplogrupper för invandrarna till Europa. Göte Brunberg Küsimus rannarootslaste päritolust on mind kui ajaloohuvilist ja kodu-uurijat alati huvitanud. Millal, kuidas ja kust me tulime?

Lugedes, kuidas DNA-analüüsi abil lahendati hulk ajaloolisi vaidlusküsimusi tuhandeid aastaid tagasi toimunud rahvasterände kohta, tekkis minus mõte, et võib-olla oleks sarnasel moel võimalik selgitada ka rannarootslaste päritolu. Kas praegu elavate eestirootsi päritolu inimeste DNA-analüüs aitaks sellesse küsimusse selgust tuua?

Sestap kirjutasin Riguldi-Noarootsi kodukandiühingu ajalehte Medlemsblad, ajakirja Kustbon ja Vormsi kodukandiühingu ajalehte Ormsöbladet artikli, milles kutsusin üles eestirootslasi DNA-testi andma. Praeguseks on seda teinud umbes 70 inimest, neist enam kui 20 on eestirootslased mõlema vanema poolt täiseestirootslased.

Käesolevas artiklis esitan kõigepealt ülevaate rootslaste sisserändest Eestisse ja edasisest rahvastiku arengust vaadatuna geneetilisest perspektiivist. Seejärel kirjeldan lühidalt DNA-mõistet ja teste, Joonis 1. Rootslaste sisserände mudel Eestisse. Lõpus esitan hinnangu, mille tegin testi tulemuste koondpildi põhjal. Julgen väita, et hilisemate rannarootslaste esiisade näol on suuremal või vähemal määral tegemist sisserändajatega soomerootsi aladelt.

Rannarootslaste geneetiline päritolu Tänaste eestirootslaste geneetiline koosseis on kujunenud ajaloolise arengu tulemusel, mis kulges kahes faasis keskaegne sisserändeperiood ja sellele järgnenud vähemalt kahe suure rannarootsi asuala Noarootsi ja Vormsi tänapäevani kestnud isolatsioon koos praktiliselt olematu sisserändega.

Eesti rannikul ja saartel võis rootsi asundusi eksisteerida ka varem, kuid nende suuremahulisem tekkimine algas alles Sisseränne jätkus lainetena järgmistel sajanditel, kulmineerudes Kindlalt võib sisserän d ajate kohta öelda seda, et tegemist oli etniliste rootslastega.

Selle kohta, kust nad pärinesid, kirjalikud allikad aga puuduvad. Kas nad Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril otse Rootsist, soomerootsi aladelt või mõlemast kohast korraga? Rootslaste sisseränne Soome edelaranniku aladele oli alanud juba See annaks sisserändemudeli vastavalt joonisele 1.

Alates sisserännuperioodi lõpust kuni tänapäevani oli rannarootsi rahvastik oma asualadel tulenevalt geograafilistest ja ajaloolistest põhjustest ilma suurema väljastpoolt lähtunud sisserändeta isoleeritud. Noarootsi ja Vormsi puhul on kirikuraamatutest ja teistest ajaloolistest dokumentidest näha, et sisserännanute osakaal rahvastikus moodustab vähemalt alates Isolatsiooniperioodi tulemusel on tänapäevaste eestirootslaste DNA üles ehitatud nende asualal aastal elanud rahvastiku DNA põhjal.

DNAanalüüsist ilmnev sugulus Rootsis ja Soomes elavate isikutega peab seetõttu olema tekkinud varem, sisserände ajal. Isolatsiooniperioodi ajal on osa algsest DNA-st kadunud. See toimub loomulikul teel, kui unikaalse DNA-ga inimene sureb ilma järeltulijateta. Kuid rannarootslaste seisukohalt tugevdavad kadu näljahädade ja haiguste perioodid, mille ajal on hävinud suur osa elanikkon- 12 12 nast aasta näljahädas hukkus neljandik Noarootsi elanikkonnast, aasta katku ajal kaks kolmandikku.

Katkust eluga pääsenuid oli vähem kui Kui väike rahvusgrupp sajandeid isoleerituna elab, tekivad niinimetatud kõugukaod. Selle tulemusel satutakse omavahel mitmel moel sugulusse. Näitena võin Noarootsi kirikuraamatutes, mis ulatuvad tagasi Mis on DNA? DNA inglise k Deoxyribonucleic acid on pikk spiraalikujuline molekul, mis asub mitte ainult Trading Systems Magazine, vaid ka loomade ja taimede rakutuumas.

See sisaldab genee- tilist koodi, mis annab igale indiviidile tema unikaalsed omadused. Infotehnoloogia kontekstis kõneldakse ühtedest ja nullidest. Geneetilises koodis vastavad neile neli aminohapet A, C, G ja T. Inimese koodis on neid tähti kombineerituna enam kui kolm miljardit.

DNA jaguneb 23 kromosoomipaari vt joonis 2 paar kuulub niinimetatud autosomaalsesse DNA-sse lühendatud atdna. Igas kromosoomipaaris eksisteerib üks kummaltki vanemalt pärit kromosoom. Oma lastele pärandab isik kromosoomi, mis sisaldab omaenda kromosoomipaari sisu juhuslikku segu. Kuna Eestirootslane iga vanem on enda DNA pärinud omakorda oma vanematelt, saab inimene igalt isa- ja emapoolselt vanavanemalt umbes neljandiku ja nii edasi vt joonis 3.

Minnes ajas 10 põlvkonda tagasi, peaks kõnealune isik olema puhtmatemaatiliselt saanud oma Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril inimeselt, st igalt umbes promilli. Tegelikkuses määrab jagunemise juhus. Määratlemaks kahe inimese omavahelist sugulust ja selle lähedust, uuritakse nende DNA kattuvust match.

Selle puhul arvestatakse nii DNA koguhulka kui pikimat üksikosa. YDNA kandub põhimõtteliselt muutumatult isalt pojale. Selle kasutatavus genealoogias tuleneb pärimise käigus tekkinud juhuslikest väikestest muudatustest mutatsioonidest. Mutatsioonid leiavad aset keskmiselt igal Joonisel 4 näeme haplogruppide tähistamist kõrgeimal tasandil ja nende hargnemise Joonis 2. Inimese kromosoomid. Joonis 3.

Joonis 4. YDNA-puu haplogrupid. See algab geneetilisest Aadamast, mehest, kellest põlvnevad kõik tänapäeval elavad maailma mehed. Nende atdnatesti kutsutakse Family Finder iks. Selle abil on ennast testinud kokku umbes 70 eestirootsi päritolu inimest. Neist enam kui 20 on täiseestirootslased, mis võimaldab kasutada testi tulemusi rannarootslaste päritolu selgitamiseks.

Sarnasuste leidmiseks võrreldakse isiku geneetilist koodi kõigi teiste ettevõtte andmebaasis olevate testitud isikute koodiga. Tulemuseks on niinimetatud kattuvused, mis sisaldavad analüüsi tulemusel omavahel suguluses olevaid isikuid. Iga kattuvuse puhul näidatakse ära ühise DNA koguhulk ja pikim üksikosa.

Family Finderi test sisaldab koos teenusega myorigins ka isiku geneetilise päritolu analüüsi. Selgitatakse välja, kui suur protsent isiku atdna-st kattub võrdlusrahvastiku atdna-ga. Kattuvused Aasta tagasi oma testi tulemusi kätte saades, ei osanud ma arvestades, et atdna lahjeneb iga põlvkonnaga poole võrra aimata, et kattuvused sisaldavad enamat, kui ainult minu kodukohast Noarootsist pärit inimesi.

Sain kattuvust mille arv on aastaga tõusnud üle Mõningaid neist võisin tuvastada Noarootsi ja Vormsi juurtega rannarootslastena, kuid suur enamus kelle ühise DNA väärtused olid madalad oli minu jaoks täiesti tundmatu. Kas nende jagunemine geograafiliste alade vahel annaks mingit olulist teavet? Mul on olnud ligipääs hulga teiste Noarootsist ja Vormsist pärit täiseestirootslaste testitulemustele. Nende protsentuaalsed numbrid on samasugused. Pean tõsiasja, et tänapäevastel eestirootslastel on rohkem Soome kui Rootsi kattuvusi, oluliseks infoks nimelt selle kohta, et osa sisserändest toimus Soome kaudu.

Minu kattuvuste hulgas on suuresti kõik Noarootsist ja Vormsist pärit isikud, kes minule teadaolevalt on end testinud.

Seal on ka neid, kelle juured pärinevad teistelt hilisematelt rannarootsi aladelt. Osa Vormsilt pärit inimestega on mul nii tugevalt kattuv ühine DNA, mis viitab tõelisele sugulusele.

Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril

Sel juhul peab see olema tekkinud enne aastat. Kattuvused väljastpoolt Rootsit ja Soomet pärit inimestega on huvipakkuvad sel määral, et sugulus peab olema Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril kaua aega tagasi, arvatavasti viikingiajal või veelgi varem. Üritatakse näha mustreid ja sarnasusi testitud isikute ja 24 võrdlusrahvastiku DNA vahel üle kogu maailma.

Tulemused esitatakse protsentarvude kujul. Minu testitulemused nähtuvad jooniselt 5. Olen saanud ka umbes 15 teise täiseestirootslase testitulemused. Võrreldavate andmete saamiseks riigirootslaste kohta võtsin ühendust hulga oma Rootsi kattuvustega, kelle kohta on nende Rannarootslaste sisserände mudeli põhjal pidi minu sugulus Joonis 5. Minu etniline päritolu myoriginsi põhjal.

Need on teatanud Skandinaavia väärtustest, mille protsent on üle Niisiis kalduvad meie testitud eestirootslaste väärtused tänapäeva riigirootslaste omast tugevalt kõrvale.

Ka see näitab, et sisseränne ei toimunud protsendiliselt otse Rootsist. Joonisel 6 on toodud Euroopasse toimunud sisserännete üldine haplogrupp. Mina ise kuulun haplogruppi R-M R1b alamgruppi. Minule teadaolevalt on lasknud YDNA testi teha veel 15 eestirootsi juurtega meest.

Haplogruppide jaotus on järgmine: Haplogrupp Nuckö Ormsö R1B 8 0 I1 2 2 N 2 1 J 0 1 Summa 12 4 Statistiline alusmaterjal on rannarootslaste päritolu kohta järelduse tegemiseks loomulikult liiga habras, kuid huvitav on siiski see, et kolm testitud inimest kuuluvad haplogruppi N.

Ühe Noarootsist pärit isiku esivanem rändas Ülejäänud kaks testisid end Big Y-ga, seega on haplogrupp tõestatud. Nii on tõenäoline, et nende esivanemateks ei ole mitte rootslased, vaid soomlased või eestlased.

Sel juhul peavad nad olema sattunud rannarootslaste hulka enne aastat, arvatavasti juba sisserände ajal. Kokkuvõte Praeguste eestirootslaste DNA analüüside tulemused näitavad, et osa kui palju täpselt, seda on võimatu määratleda Eestisse asunud rootslastest pärines Soomest.

Igal juhul on välistatud nende saabumine ainult Rootsist. Tänase seisuga ei ole nende analüüsimeetoditega kaugemale võimalik minna. Testet av atdna heter Family Finder. Observera att det ibland är rabatt på de ordinarie priserna. Y-DNA testi tegemisel ainult meestele soovitatakse kasutada odavaimat versiooni Y Joonis 6. Mõnikord rakendatatakse tavahindade suhtes allahindlust.

Antagligen rymdes de inte i de lador som redan fanns, men det faktum Dividendide maksete aktsiate valikud man hela tiden höll grisarna på svältkost kan också ha spelat in; man vågade inte låta dem bo tillsammans med de Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril tamdjuren.

Som framgår längre ned lät man även grisar gå lösa, och de fick leta föda till stor del på egen hand. På Estlands museers webbplats muis. Grishusen på Runö var ordentliga för att vara byggda för grisar. De hade två eller tre dörrar och en människa måste också kunna få plats i dem. Ferdinand Leinbock etnograf och sedermera direktör på Estniska folkmuseet, efter namnbyte F. Linnus skriver i sin reseberättelse från Runö Svinstiorna är fristående byggnader av grovt timmer och med två rum, där vart och ett har egen dörr.

Även gården framför stian är ofta tudelad. Sommartid är det bara dräktiga suggor som hålls inne, men framemot hösten även slaktdjur. På Estniska folkmuseet finns det en ritning över ett grishus på Bergs gård på Runö.

Den har ritats av studenter vid Konstinstitutet under ledning av Leila Pärtelpoeg. Enligt denna ritning hade detta grishus tre rum, och de åtskilda rummen var förmodligen avsedda för parningsdjur och kultingar.

Hollingers svinhus.

Eluaseme valikuvoimalused Stockton Tees Kontaktinumbril

Om grishållningen skriver Leinbock följande: På Runö håller man sig med väldigt många grisar, stycken per familj, men de får också mycket dåligt med mat. Hela sommaren får de klara sig helt själva och bo i skogen, och blir då ibland helt förvildade, så att man på hösten måste fånga in dem och driva hem dem med våld. Ibland kan en sugga föda kultingar i skogen.

Runögrisen har ett mycket förvildat utseende; den är svart, avlång och mager, har avlångt tryne, långa uppåtstående borst och är segvuxen. Hos hr Brakmann såg jag en tvåårig gris av runöras, och bredvid den en halvårskulting från Ösel. De var alldeles lika stora, fast de hade utfodrats på samma sätt. På senare år lär man ha köpt och fört in bättre sorters grisar till ön.

Merparten är dock fortfarande av den inhemska rasen, som runöborna föredrar särskilt för dess långa borst.

Dessa används för att göra hårborstar av och för att vässa nålar med vid all slags skinnsömnad. Grisarna slaktas när de är år gamla. De ger mycket lite späck.