Kui Indias alustas voimalusi

Näiteks on algatatud programm Make in India, mille eesmärk on anda Indias toodetud kaupadele paremad võimalused turule sisenemiseks. Jalad on pühad vaid pühameeste ja —naiste puhul. Välismaalasest naine võib pakkuda kätt läänelikud kombed üle võtnud india mehele, kuid tavaliselt mitte teistele. Nende peamine soovitus oli arvestada, et Indias liiguvad asjad aeglasemalt kui Eestis.

Kohtumisel rääkis Kruuv India ärivõimalustest ning majanduslikust- ja poliitilisest olukorrast. Suursaadik ja ka paljud kohalolijad kinnitasid, et India on suurte võimaluste riik, kuhu eestlased võiksid oma ärihuvid kindlasti suunata.

Indias on suurepärased võimalused oma äri laiendamiseks

Nagu mitme teise arenguriigi puhul, tuleb ka seal kindlasti leida endale kohalik partner, kes tunneks kohalikke mängureegleid ja oskaks huve realiseerida. Eestis on 1,3 miljonit inimest, Indias aga 1,3 miljardit — suursaadik soovitas esialgu keskenduda ostujõulistele piirkondadele ja kindlasti teha korralikku eeltööd oma toote või teenuse potentsiaali kohta India turul.

Kui Indias alustas voimalusi

Valitsuse heakskiiduandmist reguleerivad reeglid erinevad sõltuvalt tööstusharust ja heakskiitev institutsioon erineb sõltuvalt taotlejast ja tootest. Kõik uued investeeringud nõuavad heakskiitu ja lube mitmetelt valitsusorganisatsioonidelt, teiste hulgas näiteks Reostuse Kontrolli Ametilt, tehaste peainspektorilt, Elektriametilt, linnanõukogult.

Kui Indias alustas voimalusi

Heakskiidu saamise kiirendamiseks rohkem kui mln USD projektidele loodi Investeerimisreeglid erinevatesse sektoritesse.

Fookus on IKT, elektroonika- ja puhta energia toodetel. Välisinvestorite arvates halvendab see India investeerimiskliimat, eriti kui kohalike komponentide nõuet surutakse peale erafirmadele. Vastav seadusemuudatuse projekt annaks erapankades hääletusõiguse vastavalt aktsiate osakaalule, kuid praeguseks ei ole seda veel vastu võetud. Kuid valitsus on vähendanud järjepanu neid sektoreid, millele rakendub rahvuslike väikeettevõtete kaitse poliitika.

Finantsteenused v. Hõlmab äripangandust, aktsiate emiteerimist, portfellihaldust, finantsnõustamist, varavahendust- ja haldust, riskikapitali, krediidireitingut, eluasemelaene, krediitkaardiäri, valuutavahetust, investeerimisnõustamist, mikrokrediiti. Firma registreerimine Esinduse rajamine. Olulised kriteeriumid, mida tuleks oma ettevõtte asukoha valikul arvestada, on füüsilise taristu olemasolu, osariigi toetus ja paindlikkus, energia kättesaadavus ja hind ning õiguskindluse olukord.

Teiste teguritena tuleks arvestada tööjõu kättesaadavust ja maksumust, tööalaseid suhteid ja töökultuuri mis on osariigiti erinev ja ressursside ning turgude lähedus. Kuna mõistliku hinnaga kvaliteetsed äripinnad on India suurlinnades defitsiit, peaks tähelepanu pöörama võimalustele, mida pakuvad selleks spetsiaalselt rajatud ärikeskused, kus on tavaliselt tagatud võrgu- ja muud ühendused, Kui Indias alustas voimalusi, mitmed äriteenused.

Uurida tuleks mitmete osariikide poolt pakutavaid tehnoloogiaparkide võimalusi, mis on loodud välisinvesteeringute ligimeelitamiseks teatud sektoritesse nagu näiteks tarkvaraarendus, biotehnoloogia või autotööstus.

Esinduse liigid.

Välismaa India alustas laupäeval tervishoiutöötajate vaktsineerimist, riigil on esmalt plaanis kaitsesüst teha ligikaudu miljonile inimesele. Võrdluseks on see pea sama suur kui USA rahvaarv. Laupäeval sai esimese kaitsesüsti pealinnas New Delhis töötav tervishoiutöötaja, vahendab AP. Sarnaselt teistele riikidele vaktsineeritaksegi esmalt tervishoiutöötajaid, keda on ligikaudu 30 miljonit.

Kui ei soovita asutada ühisettevõtet ega tütarfirmat, võib Indiasse rajada kas esindus- projektipõhise või harubüroo. Mitmed välisfirmad otsustavad alustuseks rajada Indiasse esindusbüroo, mis otseselt äritegevusse kaasatud ei ole. Eesmärgiks on pigem suhtevõrgustiku rajamine, turu teadlikkuse kasvatamine toodetest, uute äri- ja investeerimisvõimaluste uurimine.

Kui Indias alustas voimalusi

Esindusbüroo ei tohi tegeleda müügitegevusega ega tohi teenida Indias mingit tulu. Kontakt- ja ega muude teenuste osutamise eest ei ole õigust raha kasseerida, mistõttu ei ole ka tulude maksustamisega seotud probleeme, esindusbürool ei ole õigust raha tagas viia kodumaale.

Harubüroo ei ole iseseisev aktsiaselts vaid välisfirma käepikendus Indias. Seega on harubüroo äritegevusse ja on kohustatud makse maksma. Samuti on peale maksude tasumist harukontoril õigus Indias teenitud tulu kodumaale viia.

Tallinn, Tallinna Lennujaam droonifotod. Kolmeks kuuks Indiasse lõksu jäänud eestlased on hirmul, nende rahad on otsakorral ja lähenev vihmaperiood sunnib neid turvalisemat majutust otsima. Strutšenko kirjeldab võikaid juhtumeid, kus inimesi on tänavatel omavoliliselt pekstud ja nende käeluid murtud või kuidas politsei vahistas viis kohalikku aastast last ning nõudis nende lunastamise eest 25 ruupiat, mis on ligi eurot lapse kohta. Kuigi viimasel ajal on tänavapilt rahulikum, siis koroonakriisi alguspäevil olid Strutšenko sõnul poed ja turud kinni ning süüa ei olnud.

Samas ei ole harubürool õigust osaleda tootmis- ja töötlemistegevuses, kuigi tal on õigus sellekohane tegevuse suunata India tootjast allhankijale. Mõned välisfirmad eelistavad ajutiste projektide elluviimiseks luua Indiasse nn.

India ajalugu

Tegemist on põhimõtteliselt harubürooga, mis luuakse teatud perioodiks konkreetse te projekti de elluviimiseks. Nõusoleku andmine sedalaadi büroo rajamiseks on seotud valitsuse poolt toetatud ehitusprojektide elluviimiseks või kui neid projekte rahastavad India või rahvusvahelised finantsinstitutsioonid, või ka rahvusvahelised organisatsioonid.

Erandkorras võidakse projektipõhise büroo loomisele anda heakskiit ka eraprojektide elluviimiseks. Pärast projekti elluviimist ja maksukohustuste täitmist on selle ettevõtlusliigi puhul viia teenitud Kui Indias alustas voimalusi riigist välja.

Küll aga ei ole antud ärikehandil ilma India Keskpanga nõusolekuta õigust omandada kinnisvara. Kinnisvara on võimalik rentida ja sedagi maksimaalselt viieks aastaks. Otsemüügi turu suurus aastatel oli 1,16 mld, aastateks ennustatakse selle suuruseks 6,18 mld USD.

Otsemüügi areng on olnud tugevaks tõukejõuks ettevõtluseks, st iseendale tööd andvate inimeste arvu kasvule, otsemüügiga tegelevate inimeste arv küündib üle nelja miljoni. Vaid paar osariiki — Kerala ja Rajasthan on kehtestanud selged reeglid otsemüügi korraldamiseks. Keskvõimu tasemel on loodud komitee tugevdamaks regulatiivset ja järelevalve alast koostööd keskvõimu ja osariikide agentuuride vahel vältimaks müügi püramiidskeeme.

Otsemüüja peab oma vastavat ärilitsentsi ja deklareerima ning maksma vajaliku maksud.

Timuri vallutused[ muuda muuda lähteteksti ] Timuri impeerium Timur ühendas uuesti mongoli maailmariigi kolm läänepoolset põhiosa, nimelt Tšagatai, Kuldhordi ja Ilkhanaadi ja nende piire veel laiendanud. Suurmogulite riik[ muuda muuda lähteteksti ] Suurmogulite riigi valdused Suurmogulite riigi pealinn oli aastatel — ja — Agra ning Delhi aastatel —

Kuna India turul tehtud vead võivad väga kalliks maksma minna, on ühisettevõtte puhul üks olulisim komponent kohalike partnerite valik: vajalik on põhjalik taustauuring, põhjalik kaalutlemine, peaaegu esmatähtis on partnerite senine kogemus, usaldusväärsus, oluline on alguses paika panna Kui Indias alustas voimalusi, mõlema poole kohustused. Partneri, müügiagendi leidmine. Uuele turule tulles peab tegelema müügikanalitega, jaotusvõrguga, tootele hinnamääramise ja toote markeerimisega ning intellektuaalse omandi kaitsega.

Suhtlemine ja isikliku kohtumised võimalike müügiagentidega on väga tähtsad. Kindlasti ei tohi alahinnata taustauuringut, et kindlaks teha potentsiaalse agendi usaldusväärsus ja võimekus. Väikese hulgimüüja eelised: väike hulgimüüja võib osutuda ideaalseks variandiks paindliku jaotusvõrgu strateegia elluviimiseks.

India on suur riik erinevate harjumuste ja traditsioonidega erinevates piirkondades, nii võib kohalik hulgimüüja oma kohaoleku ja kohaliku turu tundmise osutuda hulga paremaks lahenduseks, kui üleriigiline hulgimüüja, mis jätab toote turustamise ühele oma paljudest osakondadest.

Partneri taustauuring. India on uus ja kiiresti arenev majandus ning siin ei tarvitse traditsioonilised ja lihtsad meetodid partneri usaldusväärsuse kindlakstegemiseks toimida, samas partneri tausta põhjalik tundmaõppimine on kriitilise tähtsusega.

Info kogumine pangast, raamatupidajatelt, juristidelt, tööstusliitudelt potentsiaalse agenti, hulgimüüja kohta on ülioluline. Tehniliste toodete müügi puhul on tähtis hinnata agendi tehnilisi ekspertteadmisi, rajatiste seisukorda ja tehnilise personali kogemust. Äripartnerite leidmiseks on soovitav käia messidel, kus kogunevad oma valdkonna professionaalid. Välisinvestorid kurdavad sageli lepingutest mittekinnipidamise üle. Maailmapanga andmetel on India endiselt tagantpoolt kuuendal kohal riikide pingereas vaidluste lahendamise kiiruse osas.

India kohtud on alamehitatud ja neil puudub efektiivne metoodika, kuidas saada üle võlgnevusest lahendamata kohtukaasuste osas.

Kui Indias alustas voimalusi

Aeglane kohtusüsteem on kujunemas oluliseks pudelikaelaks India majanduse arengu teel. Välismaised kohtuotsused on rakendatavad selliste rahvusvaheliste konventsioonide nagu konventsiooni alusel. India valitsus rajas autonoomse üksusena justiitsministeeriumi juurde alternatiivse vaidluste lahendamise üksuse International Center for Alternative Dispute Resolution ICADRmille eesmärgiks on vähendada kohtute töökoormust ja pakkuda kiiremaid lahendusi antud valdkonnas.

India on osaline Modi valitsus planeerib õigusabi teenuste turu avamist välismaalastele.

Kui Indias alustas voimalusi

Maksusüsteem on Indias keeruline ja palude erisustega. Käibemaks on jaotatud eri osadeks, mida koguvad kesk- ja osariikide valitsused eraldi, mis tekitab väga suure halduskoormuse.

Seaduse jõustumiseks peavad selle heaks kiitma veel paljude osariikide parlamendid. Paljude maksuerisuste osas on märkimisväärne, et India valitsus tagab aastase maksepuhkuse teadusmahukatele algavatele firmadele.

  • KSA Silmakeskus Indias 4.
  • Alpha Trading System Kanada
  • Kui palju raha on teil vaja teha voimalusi tehingute

Eesti ja India vahel on kehtiv topeltmaksustamise vältimise leping. Ettevõtete asutamis- ja omandiõigus.

India alustas maailma suurima vaktsineerimiskava täitmist | Välismaa | ERR

Välismaised ja kodumaised äriüksused võivad osaleda ettevõtluses kaubandusfirma, tütarfirma, ühisettevõtte, harukontori ja projektipõhise kontori vormis.

India valitsus ei võimalda välisinvestorite osalust kinnisavaraäris, v.

  • Andamanid ja Nicobarid[ muuda muuda lähteteksti ] Andamani saaredNicobari saared ja muud saarerühmad moodustavad India liiduala nimega Andamanid ja Nicobarid.
  • M & P 10 Aktsiaoptsioonitehingud
  • Keskmise kaubandusstrateegia naide

Selleks on vaja läbi viia mitmed bürokraatlikud protseduurid ja omandada hulk lube nii osariigi kui kohaliku omavalitsuse tasandil; loodusele ohtliku tootmise korral on vaja taotleda luba ka Metsa- ja Keskkonnaministeeriumist. Välisvaluuta halduse regulatsioonid Foreign Exchange Management Regulations Kui Indias alustas voimalusi reeglid, mis võimaldavad firmadel omandada kinnisvara ja vahetada valuutat eesmärgiga investeerida Indiasse.

India Intellektuaalse Omandi Büroo kohandab kaubamärgi taotlemise korraldamist Madridi protokolliga Indias saab patenteerida farmaatsiatööstuse tooteid ja põllumajanduse kasutavaid kemikaale, nagu ka mitmeid teisi tooteid, kuid peab arvestama, et India seadused ei taga kaitset patenteerimisprotsessi käigus ametkonnale üleantud toote kohta käiva informatsiooni ebaõiglase kasutamise vastu.

Tallinn, Tallinna Lennujaam droonifotod. Kolmeks kuuks Indiasse lõksu jäänud eestlased on hirmul, nende rahad on otsakorral ja lähenev vihmaperiood sunnib neid turvalisemat majutust otsima. Strutšenko kirjeldab võikaid juhtumeid, kus inimesi on tänavatel omavoliliselt pekstud ja nende käeluid murtud või kuidas politsei vahistas viis kohalikku aastast last ning nõudis nende lunastamise eest 25 ruupiat, mis on ligi eurot lapse kohta.

Kuigi viimasel ajal on tänavapilt rahulikum, siis koroonakriisi alguspäevil olid Strutšenko sõnul poed ja turud kinni ning süüa ei olnud.

Kui Indias alustas voimalusi

Kohalikud viskasid turistid välja ja politseinikud peksid bambuskeppidega tänavatelt toitu otsivad inimesed minema. Riigi lukustamise alguses ei osanud keegi ta sõnul ette näha, et kolmest päevast võib saada kolm kuud.