Tera Trading System, Eesti keeles

Palun kaitsta maad pahatahtliku tõelise jõu eest ja nõuda preemiaid! Please protect the land from the true power of Malicious and claim rewards!

Seega kasvas väliskaubanduse Tera Trading System Impordiartiklites; Hiina sai esikoha Veebruaris vähenes kapitalikaupade osakaal koguimpordist, kuid vähenes vahe- tooraine ja tarbekaupade osakaal.

Tera Trading System

Sarnaselt jaanuari andmetega täheldame, et ekspordi positiivne trend jätkus ka veebruaris. Ehkki märtsikuu andmetes näeme tõenäoliselt sarnast suundumust väliskaubanduse osas, kujutavad eelseisva perioodi välise nõudluse nõrgad kohad ekspordile langusriski.

Asjad ei lähe Euroopas hästi, olenevalt juhtumite arvu kasvust tehakse uuesti sulgemisi või pikendatakse olemasolevaid sulgemisi.

Tera Trading System

Covidst tulenevad keelud ja piirangud ning selle põhjustatud nõudlusšokk võivad põhjustada kaupade eksportimisel piiranguid ja raskusi. Teenuste ekspordi poolel, eriti turismivaldkonnas, on eeldatavasti piiratud aasta enne Impordi poolel; Kasvuefekt ei saanud olla väga piiratud, kuna sisenõudlus püsis kuidagi mängus.

Tera Trading System

Impordisuundumuste määramisel on jällegi määravaks hiljutine vahetuskursi ja intressimuutus. Sõltuvalt vahetuskursist ja intressimääradest tekitab ebakindlus kasvutasakaalu tekkimisel impordikiiruse osas ebakindluse. Kuigi TRY amortisatsioon võib olla eelis ekspordi seisukohalt, võib see põhjustada raskusi muude makrotasakaalude, eriti inflatsiooni osas.

Tera Trading System

Teiselt poolt, ehkki vahetuskursside ja toormehindade tõus mõjutab maksebilansi ja väliskaubanduse bilansi kontekstis üha enam meie impordiarvet, võib kasvudünaamika halvenemine põhjustada sisenõudluse impordi piiramist. Allikas: Tera Investment.

FREE System Trading Basic Webinar : हिंदी