Too on opilastele kodus. Kodu-uurimistööde võistlus 3.–6. klassi õpilastele „Mäng on väikese inimese töö”

Ära unusta, et nii Sina kui su õpilased vajavad ka puhkust! Teadaolevalt korraldavad maakonna noorte kodu-uurimiskonverentse veel ka Pärnumaa ja Virumaa, kuid ainsana vabariigis ei ole Järvamaal konverentside korraldamise traditsioon kordagi katkenud. Juhendaja Reet Aule. Uhtna poisid Silver Toom ja Ragnar Orava jutustasid oma töös alates oma koolimuuseumi puuastjast kuni tänapäeva koolileivani leivalugu.

Kodu-uurimiskonkurss Kokkuvõte Too on opilastele kodus kodu-uurimistöödest Konkursi eesmärk on toetada Kauplemissusteem on piiratud õpilaste iseseisva uurimistöö koostamisel ning väljendus- ja esitlusoskuse arendamisel, kodupaiga muutuste jäädvustamisel ning tagada kodu-uurimise järjepidevus maakonna haridusasutustes, samuti tihendada koostööd kahe maakonna vahel.

Trading Strategies Thinkorswim Vabatahtliku kaubanduse majandussusteemi maaratlus

Vaatamata eriolukorrale esitati kodu-uurimiskonkursile 13 Virumaa koolist 35 õpilastööd. Osalevate koolide arv on küll mõne võrra väiksem eelmistest aastatest, kuid õpilaste arv on kasvanud tänu ühistöödele. Tänavu oli eelmistest aastatest suurem gümnaasiumidest osalejate arv 20 tööga, neist 2 tööd ei esitleta kogumikus.

Kuu aega kodusõpet: 10 kogemuspõhist metoodilist nõuannet õpetajale On tehtud esimesed kokkuvõtted. Nende põhjal on Innove, Tallinna Ülikooli Haridusteaduste Instituut ning Haridus- ja Teadusministeerium koostanud 10 nõuannet, et aidata õpetajal ka edaspidi oma tööga edukalt toime tulla ja meelerahu säilitada.

Lisandusid kaks gümnaasiumi. Meeldiva üllatuse tegi Väike-Maarja gümnaasium, kus on ligi 50 aastat tegeldud kodu-uurimistöödega, kuid vahepeal oli päris pikk paus maakondlikel konkurssidel osalemises, samas on edukalt esinetud muudel konkurssidel.

Seekord on töid ka Tapa gümnaasiumiõpilastelt. Töid neist mõlemast koolist on esitletud küll üleriigilistel konkurssidel, kuid ei ole aastatel üle-virumaaliselt konkursil osalenud.

Company contact info

Juba teist aastat osalevad Narva Keeltelütseumi õpilased omalaadsete töödega, taas ka filmiga, seekord drooni abil tehtuna õpetaja Valeria Nazarova õpilane Reinhardt Müller. Uusi ja noori juhendajaid on visalt juurde tulemas, vaatamata sellele, et isegi traditsiooniliste uurimistööde kõrvale on tulnud uute teemadega ja digilahendustega uurivaid loovtöid.

Ootused on siiski suuremad, et noored enam leiaksid uusi vorme talletamaks oma Too on opilastele kodus lugu. Rohkem töid Too on opilastele kodus Ida-Viru koolidest, et saaksid Kuidas teha paeva kaubanduse krupt tutvustada oma uurimistöid ka teistele väljaspool kooli, nii üle-virumaalisel kui üleriigilistel konkurssidel.

Oluliselt on laienenud tööde temaatika — töid on naljadest, oma suguvõsast, kodukoha oluliste isikute elulugudest, kodumaja, -paiga ja kooli ajaloost, aga ka muudel teemadel. Tänavu on õpetaja Anneli Raua õpilaselt ja Siret Punga õpilastelt mitu tööd Kadrina keskkoolist, õpetaja Jelena Šestaki õpilaselt uurimistöö Narva keeltelütseumist, Teist aastat osalevad ka Rakvere eragümnaasiumi õpilased Sven Valleri juhendamisel.

Samo Club Stock Valikud Tehingud Aktsiaoptsioonid antakse raha eest

Tänu algklasside õpilastele ja juhendajatele-õpetajatele on rohkesti loovtöid, mahukaim Tapa gümnaasiumis Elle Kivisoo pärandivaderitelt linna akende kohta. Lisaks konkursile kogus instituut ka õpilastelt vanavanemate lugusid, neid huvitavaid ja omanäolisi laekus Rakvere gümnaasiumist ja Kadrina keskkoolist.

Peale kodukoha ja vanavanemate lugude käsitleti uudseid teemasid: vanaema facebook, Tapa aken, kodukandi keel ja kombed klassi slängusõnastikuna, nelja põlvkonna koolivormid, aken külast maailma ning mujalt Virumaale tulnute lugusid.

Algklasside õpilaste aktiivsus annab lootust, et ka tulevikus saab olema Virumaalt loov-ja uurimistöid, mida avalikkusele tutvustada. Traditsiooniliselt on kõige läbimõeldumalt tehtud uurimistöid Kadrinas, kõige mahukamad ja rohkete arhiivimaterjalidega on Vinni-Pajusti gümnaasiumi õpilaste tööd. Kahjuks ei ole Vinni-Pajusti gümnaasiumi tööd olnud üleriigilistel uurimistööde konkurssidel, samal ajal Kadrina, Tapa ja Väike-Maarja gümnaasium on osalenud aktiivselt.

Esiletõstmist vääriv on Üleriigilistel konkurssidel on olnud veel teisigi töid, mis olid ka sel ülevirumaalisel konkursil, et jäädvustada neid Virumaa arhiivides.

Walt Disney mitmekesistamise strateegia Uus Louna-Wales Bioloogilise mitmekesisuse strateegia

Kõik konkursil osalenud õpilased ja õpetajad saavad tänukirja. Konkursi komisjon otsustas eraldi tõsta esile põhjaliku uurimistööd, mis oleks soovitatav ka avaldada, lootust andvalt tulevaselt uurijalt, ajaloolaselt: Pajusti kujunemine ja areng ning seda mõjutanud sündmused Autoriks Karl Kevin Ritsoson. Vinni-Pajusti Gümnaasiumi Haljala Kooli 6.

Rakvere Gümnaasiumi 1. Kadrina keskkooli Tapa Gümnaasiumi õpilased- pärandivaderid, juhendaja Elle Kivisoo. Lasila Kooli 8. Ülevaate konkursil osalenud töödest saab e-kogumikust tööde kokkuvõtetega, mis avaldatakse detsembris instituudi kodulehel.

Ootame huvitavaid töid V ülevirumaalisele konkursile Marge Lepik.