Vene Trading System Index Bloomberg,

Dollaripõhine Vene aktsiaindeks Russian Trading Systems RTS oli maikuus 14protsendilise tootlusega eurodes arvestatult maailmas paremuselt teine. Need kaubavood ei ole tähtsad ainult piirkondlikul, vaid ka globaalsel tasandil, sest nii Venemaa kui ka Ukraina suudavad mõjutada maailma toiduainete hindu. As positive seasonality winds down and earnings season starts, we need to watch for cracks in the mood. Balti börsidest oli maikuus nõrgim Tallinna börs, mille tõus piirdus ühe protsendiga. The big difference is whether it is positive or negative.

Venemaa ja kaubavood Lääne- ja Mustas meres Krimmi militariseerimine Venemaa poolt tähendab Musta mere rahvusvaheliste kaubavoogude kahanemist, ent see mõjutab negatiivselt ka Venemaad. Isegi kui on raske täheldada vahetuid tagajärgi, mõjutab see eelkõige poliitilist riski võimendades piirkondliku julgeoleku ja majanduse osapoolte ootusi ja tulevast käitumist, samuti Musta ja Läänemere äärsete riikide valitsuste, inimeste ja ettevõtete käitumist. Statistilised andmed näitavad, et Venemaa-Ukraina piiratud sõda ei toonud Venemaa usutavasti säilitab oma geoökonoomilise suurmõjutaja positsiooni teiste sama mere äärsete riikide suhtes, võib-olla ka enda konkurentsivõimet sõjaliste vahenditega tugevdades. Musta mere laevaliiklus on oluline nafta, teravilja, väetiste, rauamaagi ja metalli kaubavoogude toimimiseks.

Samal ajal kasvas kaubaveoste maht Venemaa Aasovi ja Musta mere sadamates Selle kaubaveoste maht ennustatakse Nii hoiatas Reuters See ei ole mõjutanud merekaubavoogude kogumahtu sõja piiratud iseloomu tõttu Ida-Ukrainas, sõjalise konflikti puudumise tõttu Mustal merel ning sanktsioonide viivitusega mõju tõttu merekaubandusele.

Mõju Ukrainale võib seletada selle suhtelise majandusliku nõrkusega võrdluses Venemaaga.

Vene Trading System Index Bloomberg

Oluline mereliikluse voog, mida konflikt tugevasti mõjutas, oli mereturism. Ehkki Ukrainas suutis tehniliselt rahvusvahelisi ristluslaevu teenindada ainult Odessa sadam, oli rahvusvaheliste ristluslaevade visiitide arv Ukrainasse Odessa sadamaoperaatorid ootasid Mõned suunati ümber Varnasse Bulgaarias.

Ka on Venemaa vähendanud oma Ukraina idapiiri lähedal olevate vägede suurust ning sellega on vähenenud geopoliitilise konflikti oht.

Vene Trading System Index Bloomberg

Möödunud kuu oli ka Vene rublale positiivne, kuna valuuta tugevnes euro vastu 4 protsenti ning dollari vastu 2 protsenti. Kuid grivna nõrkus jätkus — dollari ja euro vastu nõrgenes see vastavalt 0,5 protsenti ja 2,5 protsenti. Aasta algusest on grivna dollari ja euro vastu kaotanud peaaegu 40 protsenti oma väärtusest. Kui Venemaa plaanib Ukrainast eemale hoida, näevad inimesed, et Vene aktsiaturg on liiga odav.

Vene Trading System Index Bloomberg

Välisinvestorid on Venemaalt tõmmanud raha välja alates eelmise aasta augustist. Pingete leevenemine on viinud rekordkõrgete tasemeteni.

That little difference is attitude. The big difference is whether it is positive or negative.

IMFi hinnangul on maailmamajanduse taastumine pärast finantskriisi olnud nõrk ja aeglane ning geopoliitilised ohud võivad sellele olulist mõju avaldada. Seetõttu hingasid maailma börsid kergendatult, kui Ukrainas toimusid presidendivalimised ning Putin lubas uue riigipeaga koostööd tegema hakata.

Vene Trading System Index Bloomberg

See on tekitanud investoreis küsimuse, kas aktsiaturge võib praeguste tippude juures tabada korrektsioon. Market players have been quite optimistic and haven't found all that much to worry them.

Vene Trading System Index Bloomberg

Sure, we have the usual litany of bearish concerns and proclamations that we are heading for disaster, but the market has been chugging along since July with nary a pause and there continues to be little of major concern.

The lesson of a positive attitude is that it tends to feed on itself and that is really what market momentum is all about.

Vene Trading System Index Bloomberg

If market players are feeling positive and inclined to find the good in everything, then it really doesn't matter what the reality may be. The negatives don't have much effect on market direction if they are simply ignored. Unfortunately, positive thinking in the stock market doesn't last forever.

It certainly can last a lot longer than we think it might, but at some point we will shift to an environment where negativity dominates and most everything will be cast in a negative light.